👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik. Åk 1-3 ht 2020

Skapad 2020-11-02 12:17 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Ljus, ljud, luft och vatten, tyngdkraft, jämvikt och friktion.

Innehåll

Inledning

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehållet i LPP

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang med nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar i omvärlden.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.

Övergripande mål och riktlinjer

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  • Skolans värdegrund och uppdrag
  • En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
  • Förmågor att utveckla
   • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, (FY)
   • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och (FY)
   • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. (FY)
   • Centralt innehåll
   • Människans upplevelser av ljus och ljud [...]. (FY)
    Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. (FY)
    Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. (FY)
    Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. (FY)
    Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras. (FY)
    Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. (FY)
    Enkla naturvetenskapliga undersökningar. (FY)
    Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. (FY)
   • Konkreta mål

   • Du kan (inom ljud, ljus, luft och vatten):

    • ge exempel på egenskaper hos vatten och luft (åk 1)
    • utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om vatten och luft (åk 1)
    • berätta om ljus och ljud (åk 2)
    • utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om ljus och ljud (åk 2)
    • resonera kring olika undersökningar om vatten och luft och vad egna iakttagelser kan innebära (åk 3)
    • resonera kring olika undersökningar om ljus och ljud och vad egna iakttagelser kan innebära (åk 3)

     

   • Du kan (inom tyngdkraft, friktion och jämvikt)
 • förklara tyngdkraft i relation till lek och rörelse (åk 1)
 • förklara friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse (åk 2)
 • samtala om och resonera kring hur tyngdkraft, friktion och jämvikt används (åk 3)
 • Så här ska vi göra

 • Vi kommer att:

  • titta på film
  • läsa och diskutera kring texter
  • experimentera och konstruera
  • ha kooperativa övningar

   

 • Så här kommer vi att bedöma ditt arbete

 • Vi kommer att bedöma din förmåga att (inom ljus, ljud, luft och vatten):

  • ge exempel på egenskaper hos luft och vatten (åk 1)
  • vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om vatten och luft (åk 1)
  • berätta flera saker om ljus och ljud (åk 2)
  • vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om ljus och ljud (åk 2)
  • genomföra olika undersökningar om vatten och luft och kunna dra slutsatser kring det du observerar (åk 3)
  • genomföra olika undersökningar om ljus och ljud och kunna dra slutsatser kring det du observerar (åk 3)

   

  Vi kommer att bedöma din förmåga att (inom tyngdkraft, friktion och jämvikt):

  • ge exempel på tyngdkraft i relation till lek och rörelse (åk 1)
  • vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om tyngdkraft i relation till lek och rörelse (åk 1)
  • ge flera exempel på friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse (åk 2)
  • vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om jämvikt och friktion (åk 2)
  • ge flera exempel på hur tyngdkraft, jämvikt och/eller friktion används praktiskt i samhället/industrier/tekniska lösningar (åk 3)

Matriser

NO
Fysik åk 1

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Jag kan... åk 1
Kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Med hjälp av frågor från min lärare kan jag ge ett exempel på en egenskap hos vatten och luft.
Jag kan ge några exempel på egenskaper hos vatten och hos luft.
Jag kan ge flera exempel på egenskaper hos vatten och hos luft och kan berätta på vilket sätt någon egenskap hos vatten och luft skiljer sig från varandra.
Jag kan... åk 1
Kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om vatten och luft. Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Om jag får hjälp av min lärare kan jag delta i en grupp och utföra en enkel undersökning om vatten och luft.
Jag kan vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om vatten och luft.
Jag kan vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om vatten och luft. Jag kan komma med förslag på hur undersökningen kan utvecklas och ser till att alla i min grupp är delaktig och förstår vad som händer.
Jag kan... åk 1
Kan samtala om tyngdkraft i relation till lek och rörelse Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Utföra enkla undersökningar kring kraft och rörelse.
Med hjälp av frågor från min lärare kan jag ge ett exempel på tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
Jag kan ge exempel på tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
Jag kan ge flera exempel på tyngdkraft i relation till lek och rörelse och jag kan beskriva vad som hade hänt om tyngdkraften inte funnits i leken/rörelsen.
Jag kan... åk 1
Kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om tyngdkraft. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Utföra enkla undersökningar kring kraft och rörelse.
Om jag får hjälp av min lärare kan jag delta i en grupp och utföra en enkel undersökning om tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
Jag kan vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
Jag kan vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om lek och rörelse i relation till lek och rörelse. Jag kan komma med förslag på hur undersökningen kan utvecklas och ser till att alla i min grupp är delaktig och förstår vad som händer.
Jag kan... åk 1
Förklara tyngdkraft i relation till lek och rörelse Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag kan med stöd av min lärare förklara tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
Jag kan förklara tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
Jag kan förklara tyngdkraft i relation till lek och rörelse och kan använda mig av begreppet tyngdkraft i andra situationer.

NO
Fysik åk 2

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Jag kan...
Kan berätta om ljus och ljud. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Med hjälp av frågor från min lärare kan jag berätta något om ljus och ljud.
Jag kan berätta flera saker om ljus och ljud.
Jag kan berätta flera saker om ljus och ljud och föra en diskussion om hur människan uppfattar ljus och ljud.
Jag kan...
Kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om ljus och ljud. Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Om jag får hjälp av min lärare kan jag delta i en grupp och utföra en enkel undersökning om ljus och ljud.
Jag kan vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om ljus och ljud.
Jag kan vara aktiv i en grupp och utföra en enkel undersökning om vatten och luft. Jag kan komma med förslag på hur undersökningen kan utvecklas och ser till att alla i min grupp är delaktig och förstår vad som händer.
Jag kan...
förklara friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Med stöd av min lärare kan jag förklara friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag kan förklara friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag kan förklara friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse och använda mig av begreppen friktion och jämvikt i andra situationer.

NO
Fysik åk 3

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Jag kan...
Kan resonera kring olika undersökningar om vatten och luft och vad egna iakttagelser kan innebära. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Om jag får hjälp av en lärare kan jag genomföra en enkel undersökning om vatten och luft och dra någon form av slutsats kring det jag observerat.
Jag kan genomföra olika undersökningar om vatten och luft och kan dra slutsatser kring det jag observerar.
Jag kan ge förslag på hur olika undersökningar skulle kunna utformas för att göra iakttagelser kring vatten och luft.
Jag kan...
Kan resonera kring olika undersökningar om ljus och ljud och vad egna iakttagelser kan innebära. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Om jag får hjälp av en lärare kan jag genomföra en enkel undersökning om ljus och ljud och dra någon form av slutsats kring det jag observerat.
Jag kan genomföra olika undersökningar om ljus och ljud och kan dra slutsatser kring det jag observerar.
Jag kan ge förslag på hur olika undersökningar skulle kunna utformas för att göra iakttagelser kring ljus och ljud.
Jag kan...
Samtala om och resonera kring hur tyngdkraft, friktion och jämvikt används Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag kan med stöd av min lärare samtala om och resonera kring hur tyngdkraft, friktion och jämvikt används
Jag kan samtala om och resonera kring hur tyngdkraft, friktion och jämvikt används
Jag kan samtala om och resonera kring hur tyngdkraft, friktion och jämvikt används i flera olika situationer.