Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Kattebäcks fritids Granit

Skapad 2020-11-02 12:24 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 9
Tema yrken

Innehåll

Yrken

 

Elevgruppens behov? (Identifiera elevernas behov gör en nulägesanalys.)  

Eleverna känner till de vanligaste yrkena. Men de har inte stor kunskap om vilken utbildning som krävs för att bli de olika yrkena. Det finns också många yrken de inte känner till.

 

Elevernas intresse  

Eleverna har visat intresse för att göra egna animerade filmer. Det har också önskat att skapa med cernitlera.

 

Mål (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

Vi kommer arbeta med två av kommunens mål från det Systematiska Kvalitets Arbetet. Samverkan-yrke och digitalisering. Målet är att eleverna ska öva sin förmåga i att ”utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle” (lgr11) Dessutom är förhoppningen att detta i förlängningen kommer att ge eleverna kunskaper de kan använda i val av framtida utbildningar och yrken.

 

Syfte (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

Syftet med yrkestemat är att eleverna ska få lära sig om olika yrken. Lära sig vilka utbildningar som krävs för att bli de olika yrkena och få kunskap om fler yrken än de har kunskap om i nuläget. Detta görs bl a genom att ta hjälp av digitala verktyg i form av att göra animerade filmer på Ipad och filmer från UR.

 

Hur gör vi eleverna delaktiga?

Genom att eleverna fått hitta på en egen handling till sina animerade yrkesfilmer. De får själv bestämma vilket yrke deras figur ska ha när de gör olika yrkespersoner i cernitlera.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?  

-Eleverna ska få lära sig mer om yrken och arbetskläder genom att göra olika figurer i  cernitlera.

- Eleverna kommer få göra animerade filmer på Ipad. De får göra filmmanus och sen spela in filmer med t ex i lego. Dessa visas sen upp genom en gemensam filmvisning för de andra fritidsbarnen.

- På samlingarna läser vi böcker vi lånat på biblioteket om många olika yrken. Både fakta- och skönlitterära böcker.

- Eleverna kommer också få se filmer från UR om olika yrken.

 

 

Utvärdering      

I slutet av temat kommer eleverna få delge muntligt för varandra vad det lärt sig för nya saker under temat.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: