Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2020-11-02 12:43 i Regnbågsskolan Gullspång
Kemiska begrepp, vad betyder neutralt, surt och basiskt? Var hittar man neutrala, sura och basiska ämnen i vår vardagsmiljö?
Grundskola 4 – 6 Kemi
Om du frågar en kemist vad som är motsatsen till surt, så svarar den kanske inte som du tänkt. Hur tänker en kemist om sura ämnen?

Innehåll

 

Du lär dig använda de kemiska begreppen surt, neutralt och basiskt. Du ska kunna dela in kemiska ämnen utifrån dessa begrepp.

Du vet hur en kemisk indikator fungerar.

Du känner till användningsområden för sura och basiska produkter.

Du känner till att det är viktigt för naturen att det är rätt surhetsgrad.

Du ska kunna göra kemiska försök genom att följa  muntliga och skriftliga instruktioner.

 

Hur arbetar vi med detta område?

Vi lär oss om syror och baser genom att göra enkla försök i klassrummet. Du får både muntliga och skriftliga instruktioner.

Vi läser och skriver om syror och baser.

Du får ett test för att se att du kan området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Syror och Baser

Sakkunskap

Du behöver arbeta mer med detta mål
Jag kan ge något exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge några exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge flera exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge exempel på pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan gradera några ämnen efter pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan med större noggrannhet gradera ämnen efter pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan ge något exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge några exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge flera exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge något exempel på faror som är förknippade med syror och baser.
Jag kan ge några exempel på faror som är förknippade med syror och baser och ge någon beskrivning på hur jag kan förhindra olyckor.
Jag kan ge flera exempel på faror som är förknippade med syror och baser och beskriva hur jag kan förhindra olyckor.
Jag ge något exempel på hur syror och baser påverkar miljön.
Jag ge några exempel på hur syror och baser påverkar miljön samt beskriva följder.
Jag ge flera exempel på hur syror och baser påverkar miljön och beskriva följder samt förebyggande åtgärder.
Jag kan ge exempel på och beskriva någon varningssymbol på förpackningar.
Jag kan ge exempel på och beskriva några varnings-symboler på förpackningar.
Jag kan ge exempel på och beskriva flera varnings-symboler på förpackningar.

Laborativt

Du behöver arbeta mer med detta mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: