👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, Värme och Väder

Skapad 2020-11-02 12:45 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi ska de kommande veckorna arbeta med luft, värme och väder på fysiken.

Innehåll

Mål: 

 

 • Jag vet vad luft består av

 • Jag vet vad luften har för egenskaper

 • Jag vet vad lufttryck är

 • Jag vet vad som orsakar föroreningar i luften och hur vi kan minska dessa

 • Jag kan förklara varför vi har olika väder

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Luft, Värme och Väder

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag vet vad luft består av
Jag kan ge något exempel på vad luften består av.
Jag vet vilka molekyler luften består av.
Jag vet vilka molekyler luften består av och kan även rita upp dessa.
Jag vet vad luften har för egenskaper
Jag kan ge något exempel på luftens egenskaper
Jag kan ge flera exempel på luftens egenskaper
Jag kan ge många exempel på luftens egenskaper
Jag vet vad lufttryck är
Jag kan på ett enkelt sätt förklara lufttryck
Jag kan förklara vad lufttryck är och använder mig av några av fysikens begrepp
Jag kan förklara vad lufttryck är och använder mig av flera av fysikens begrepp
Jag vet vad som orsakar föroreningar i luften och hur vi kan minska dessa
Jag kan ge något exempel på vad som orsakar föroreningar i luften
Jag kan ge något exempel på vad som orsakar föroreningar i luften. Jag kan även ge något förslag på hur vi kan minska dessa
Jag kan ge några exempel på vad som orsakar föroreningar i luften. Jag kan även ge flera förslag på hur vi kan minska dessa
Jag kan förklara varför vi har olika väder
Jag kan på ett enkelt sätt förklara varför vi har olika väder
Jag kan använda mig av några av fysikens begrepp för att förklara varför vi har olika väder