Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnen v 46 2015-barnen

Skapad 2020-11-02 12:48 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering 2015-barnen Gladan v 46

Innehåll

Vecka:46

 

Lektionsplanering Grupp:  2015-barnen björnen

 

Måndag: 

 

Lektion 1: Bornholm

Lektion 2: Normer och värden

Lektion 3:  Språk och kommunikation/symboler


Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde

 förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

• fantasi och föreställningsförmåga,

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

Vi fortsätter språksamling 7 i inför Bornholm och följer materialet som ingår.

 

Veckans kompis väljs ut och får ta hem onsdagspåsen och bokpåsen. 

 Barnen gör en teckning till det utvalda barnet som skriver sitt namn och klipper ut. Teckningen sätts i barnets pärm och alla tittar på det färdiga resultatet.

 

Vi tittar på alfabetet. Barnen skall hitta sina initialer och klistra in dom i sin bok.

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1: Grön flag-dag med collage och reflektion


Lektion 2: Grön promenad/ digitala verktyg

Lektion 3: Onsdagspåsen


Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Tankar inför kommande lektioner:

Info om grönflag dag finns separat.

 

Grön promenad då barnen får använda digitala verktyg till att synliggöra vad som finns i närområdet på en promenad.

 

Onsdagspåsen presenteras av veckans kompis och de andra barnen skall gissa med ans barnet beskriver vad som finns i. Veckans kompis beskriver och får sedan berätta var saken kommer från. Vi samtalar om detta och visar en film om det behövs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:  Gymnastik


Lektion 2: Högläsning


Lektion 3: Matematik


Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Vi tränar oss på att göra mönster. Färdiga mallar finns till barnen som de skall fylla i och resonera kring.  

 

I gymnastiksalen byter vi om och pratar om varför vi behöver röra på oss. Vi har rörelse och lekar tillsammans med andra grupper med barn födda 2015.

 

Vi fortsätter med vår högläsningsbok Karlsson på taket och Lillebror och pratar om innehållet samt om vem som skrivit boken. Svåra ord tas upp när vi läser och vi reflekterar över vad som hänt i tidigare kapitel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: