Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Ht-20 / Vt-21 (Planeten)

Skapad 2020-11-02 12:51 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Genom att arbeta med hållbar utveckling vill vi ge barnen en kunskap i varför vi ska värna om vår natur och miljö. Till vår hjälp att synliggöra källsortering kommer vi att använda oss av materialet Sopsamlarmonsterna.

Innehåll

Vad säger Lpfö:

”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling...”

Forskning: 

Didonet (2008, refererad UNESCO, 2008) menar att de första levnadsåren i en människas liv är de mest hoppfulla för att kunna utveckla goda attityder samt värderingar som sedan påverkar människans personlighet. De attityder och värderingar som ett barn utvecklar i tidig ålder kommer sedan ligga till grund när det sedan i vuxen ålder ska fatta viktiga beslut. För att framtidens vuxna ska kunna ta hand om och värna om vår gemensamma miljö och natur måste de redan i småbarnsålder få studera samt lära sig av naturen. Detta för att få en förståelse för att människan och naturen är beroende utav varandra.

 

Hägglund och Pramling-Samuelsson (2009) menar att läran om hållbar utveckling bör pågå under en längre tid och ses som en kunskap i förändring. Genom att se på hållbar utveckling som ett livslångt lärande kan det skapa ett sammanhang och tillhörighet hos barnet.

Att se sin egen tillhörighet och sitt eget sammanhang kan ses som en viktig förutsättning i lärandet om hållbar utveckling.

 

Avdelningens mål:

 • Väcka barnens nyfikenhet kring natur och källsortering. 
 • Att barnen lär sig källsortera det vanligaste skräpet vi möter i vardagen.
 • Få en förståelse hur vi kan påverka för att ta hand om vår natur och miljö.

 

Strategier/insatser: 

 • Undervisning i vad skräp är och hur vi återvinner.
 • Barnen får möjlighet att lära genom olika sinnen genom varierade undervisningssituationer.
 • Sorterar frukt, matavfall, papper och restavfall på avdelningen samt soprum.
 • Plockar skräp i vår närmiljö som vi sorterar på återvinningsplats.

Målkriterier:

 • Barnen tar egna initiativ till att sortera och vet vart det ska läggas. 
 • Barnen har fått en förståelse för varför vi sopsorterar och på vilket sätt det påverkar miljön. 
 • Barnen uppmärksammar skräp i sin närmiljö. 

 

Miljö:

 • Introducera materialet Sopsamlarmonster
 • Använda oss av figurer av Sopsamlarmonsterna i undervisningen. 
 • Tydliga platser med bild för sortering
 • Pedagogiskt lärmaterial tillförs på avdelningen. (Spel, sagor, appar i iPaden, målarbilder osv.)

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

 • Reflektioner
 • Observationer
 • Ta foto/filma
 • Lärlogg i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: