👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2020-11-02 13:04 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
När ni har läst ut en bok ska ni skriva en bokrecension sedan låna en ny bok.

Innehåll

Under terminens gång kommer ni förväntas ha en "skåpsbok". Vi läser titt som tätt, i början av lektionerna eller i slutet. När ni har läst klart en bok ska ni skriva en bokrecension. Denna recension kan ni skriva i Word och dela i uppgiften.

Såhär ska er bokrecension se ut:

Inledning

 • Skriv en rubrik
 • Berätta vad boken och författaren heter.
 • Beskriv vilken genre din bok tillhör.
 • Beskriv miljön, karaktärerna.
 • Skriv vilket tema boken har och vilket budskap den vill förmedla
 • Berätta om boken är en del av en serie. Berätta i så fall vilken i ordningen din bok är. (Ta hjälp av skolbiblioteket om du behöver.)
 • Berätta om du har läst några andra böcker av samma författare? Vilka böcker i så fall? Skriv något om författaren.

Handling

 • Berätta mycket kortfattat om bokens handling, ca 10 meningar. Tänk på att inte berätta några detaljer. Du skall berätta om hela boken men du behöver inte avslöja hur den slutar.

Omdöme

 • Berätta vilka händelser i boken tyckte du bäst/sämst om. Motivera!
 • Berätta om hur du tycker författaren beskriver personerna? Motivera och ge exempel från boken.
 • Berätta om hur du tycker författaren beskriver miljön? Motivera och ge exempel från boken.
 • Ge exempel på likheter mellan boken och andra böcker du läst?
 • Ge förslag förändringar som kunde gjort boken bättre. Motivera!
 • Skulle du rekommendera andra att läsa boken? Varför/varför inte?
 • Sätt betyg på boken. Hur många ”stjärnor” på en skala från 1 till 5 får boken av dig. Motivera noggrant ditt betyg. (Rita gärna ditt betyg. Det behöver inte tvunget vara stjärnor!)
 • Tänk på att använda hela meningar och att beskriva med adjektiv, adverb mm.

Budskap = något författaren vill få dig att förstå eller tänka på

Miljö = var händelserna utspelar sig (nation, stad, landsbygd) eller social miljö (fattigt, rikt).

Karaktärer = vilka och hurdana personerna är, egenskaper inre och yttre.

Genre = vilken typ av bok det är,

Kärleksroman

Äventyrsbok

Thriller

Polisroman

Deckare

Historiskt drama

Science fiction

Tema = övergripande ämne som en bok eller film handlar om, tex kärlek, vänskap

Citat = några rader du skriver av exakt från boken och markerar med citattecken. Tex När författaren skriver ”himlen var mörkt grå och ugglorna hoade” förstår man att det var natt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Inlämning av bokredovisning

Matriser

Sv SvA
Bokrecension

Rubrik 1

E
C
A
Läsförståelse
Recensionen innehåller en enkel sammanfattning av bokens innehåll och har viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Recensionen innehåller en utvecklad samman-fattning av bokens innehåll och har relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Recensionen innehåller en välutvecklad samman-fattning av bokens innehåll och har god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka budskap
Eleven kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Eleven kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Eleven kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Eleven kan också föra enkla resonemang om boken med kopplingar till dess författare och försöker att koppla verket till den tid boken skrevs i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om boken med kopplingar till dess författare och kan hitta kopplingar till den tid boken skrevs i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resone¬mang om boken med kopplingar till dess författare och kan dra slutsatser om hur boken har påverkats av den tid den skrevs i.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig, t ex genom styckeindelning, inledning och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i genren. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i genren väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.