👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-11-02 12:58 i Sundby skola Ekerö
Temaarbete om religionerna
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi lär oss om de olika världsreligionerna, vad de har för betydelse i människors liv och vilka likheter och skillnader det finns mellan dem.

Innehåll

Det här ska vi göra:

- Vi kommer att läsa i religionsboken om de olika världsreligionerna och arbeta med innehållet

- I de olika religionerna kommer vi att lära oss mer om vad de har för:

 • Ritualer och traditioner
 • Heliga skrifter
 • Heliga platser
 • Levnadsregler
 • Tankar om vad som händer efter döden
 • Vilken betydelse religionen har för en människas identitet och grupptillhörighet

- Du ska kunna olika begrepp som t.ex. religion och livsåskådning

- Du ska göra ett pararbete med en kompis där ni ska jämföra de olika religionerna i en viktig fråga.

- Du ska genomföra en muntlig presentation om din viktiga fråga.

 

Det här ska vi bedöma:

- Allt som ligger i din religionsmapp: arbetsblad och dina anteckningar om världsreligionerna som du har arbetat med på lektionerna

- Hur du har deltagit och samtalat på lektionerna

- Prov om världsreligionerna

- Hur du genomför presentationen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re
Världsreligionerna - matris

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Heliga platser, ritualer och levnadsregler
Ge exempel på heliga platser, ritualer och levnadsregler. Uppgift 1, 2, 3, 4, 7, 9
 • Re  E 6
I religionerna kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism kan du ge några exempel på: - heliga platser - ritualer / traditioner - levnadsregler
I religionerna kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism kan du ge flera exempel på: - heliga platser - ritualer / traditioner - levnadsregler
I religionerna kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism kan du ge många exempel på: - heliga platser - ritualer / traditioner - levnadsregler
Jämförelser
Göra jämförelser mellan religionerna. Uppgift 4, 6, 8
 • Re  E 6
Du kan också göra enkla jämförelser där du ger exempel på någon skillnad eller likhet mellan de olika religionerna.
Du kan också ge göra utvecklade jämförelser där du ger exempel på några skillnader eller likheter mellan de olika religionerna.
Du kan också ge göra välutvecklade jämförelser där du ger exempel på flera skillnader eller likheter mellan de olika religionerna.
Samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar
Uppgift: 4, 6, 8, 9
 • Re  E 6
I religionerna kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism kan du på ett enkelt sätt förklara varför de heliga platserna är viktiga, varför man har vissa traditioner och syftet med levnadsreglerna och hur det kan påverka en människas liv.
I religionerna kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism kan du på ett utvecklat sätt förklara varför de heliga platserna är viktiga, varför man har vissa traditioner och syftet med levnadsreglerna och hur det kan påverka en människas liv.
I religionerna kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism kan du på ett välutvecklat sätt förklara varför de heliga platserna är viktiga, varför man har vissa traditioner och syftet med levnadsreglerna och hur det kan påverka en människas liv.
Presentation (svenska)
 • Sv  E 6
Du kan förbereda och genomföra en enkel presentation om ditt ämne tillsammans med din kamrat. Presentationen har: - En fungerande inledning - Ett fungerande innehåll - En fungerande avslutning - Du pratar lugnt och tydligt. - Dina kamrater kan förstå språket du använder. - Du presenterar med hjälp av stödord och tittar på din publik.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad presentation om ditt ämne tillsammans med din kamrat. Presentationen har: - En utvecklad inledning - Ett utvecklat innehåll - En utvecklad avslutning - Du pratar lugnt och tydligt. - Dina kamrater kan förstå språket du använder. - Du presenterar med hjälp av stödord och tittar på din publik.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad presentation om ditt ämne tillsammans med din kamrat. Presentationen har: - En välutvecklad inledning - Ett välutvecklat innehåll - En välutvecklad avslutning - Du pratar lugnt och tydligt. - Dina kamrater kan förstå språket du använder. - Du presenterar med hjälp av stödord och tittar på din publik.