👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik och vikt

Skapad 2020-11-02 13:03 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer arbeta med området statistik och vikt.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Övergripande Mål

 

Centralt innehåll

Tabeller och Diagram 

Bedömning

I arbetsområdet Tabeller och diagram bedöms din förmåga att:

 • Läsa av och göra ett stapeldiagram, linjediagram, stolpdiagram och histogram.
 • Lösa problem med hjälp av tabeller och diagram. 
 • Göra undersökningar.
 • Växla mellan olika volymenheter. 
 • Växla mellan olika viktenheter
 • Kunna följande begrepp: Stapeldiagram, axel, lodrät och vågrät, x-axel, y-axel, linjediagram, histogram, cirkeldiagram, stolpdiagram, frekvenstabell, genomsnitt, rätlinje, koordinatsystem, punkt, typvärde, liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram. 

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i par och gruppuppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig prov 
 • Muntligt prov

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt och i par samt grupp.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Genomföra egna undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tabeller och diagram

E
C
A
Eleven läser av och gör ett diagram.
Eleven svarar på frågor utifrån ett enkelt diagram. Ex. Vilket djur är lättast?
Eleven svarar på frågor utifrån ett mer avancerat diagram som t.ex. visar minst två funktioner i samma stapel. Ex. Sidan 134, uppgift 29.
Eleven gör en tabell och ett diagram färdigt när det saknas en del information och där slutsatser behöver dras för att få fram alla uppgifter.
Eleven ritar en tabell eller ett diagram.
Eleven ritar ett korrekt stapeldiagram utifrån en tabell. Ex. Rita ett stapeldiagram över Max tärningskast.
Eleven ritar en tabell och lägger in 3 fel i tabellen. Ex. Sidan 132, uppgift 26.
Eleven ritar anpassade diagram.
Eleven gör beräkningar utifrån fakta i en tabell eller ett diagram.
Eleven gör enkla beräkningar utifrån fakta i ett diagram. Ex. Hur många fler bilar fanns av det vanligaste bilmärket jämfört med det ovanligaste?
Eleven beräknar värden med hjälp av fakta givet i en tabell. Ex. Sidan 133, uppgift 28.
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex. Hitta 3 fel mellan tabellen och diagrammet.
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enkla problem där det gäller att välja lämplig skala till axlarna. Eleven kan till viss del bedöma rimlighet.
Eleven förstår hur ett diagram är ritat, kan besvara tillhörande frågor och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Sidan 133, uppgift 27.
Eleven gör lämpliga avrundningar och väljer därefter skala till axlarna. Eleven kan också motivera rimligheten i sina lösningar.
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du har förmåga att jämföra och använda volymenheter.
Du har god förmåga att jämföra och använda volymenheter.
Du har mycket god förmåga att jämföra och använda volymenheter.
jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du har förmåga att jämföra och använda viktenheter.
Du har god förmåga att jämföra och använda viktenheter.
Du har mycket god förmåga att jämföra och använda viktenheter.
växla mellan olika viktenheter
Du har förmåga att växla mellan viktenheter.
Du har god förmåga att växla mellan viktenheter.
Du har mycket god förmåga att växla mellan viktenheter.