Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 4

Skapad 2020-11-02 13:02 i Skulltorps skola Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 4 Kemi
Många tycker att det bästa med NO är när man får göra experiment. När man gör kemiexperiment kan det bli oväntade och vackra resultat. Eftersom atomerna och molekylerna är så små att de inte syns så är experiment ett bra sätt att upptäcka saker om kemi.

Innehåll

 Ämne /ämnesområde

Grundläggande kemi

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss :

 • om olika material och deras egenskaper
 • vad vi använder olika material till i vår vardag
 • hur man med hjälp av atomer och molekyler kan beskriva hur all materia är uppbyggd
 • om vattnets egenskaper och kretslopp
 • vad som menas med de olika faserna (fast form, flytande form och gasform) och hur man kan förklara övergångar mellan faserna
 • om några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet
 • om hur idéerna om kemi förändrats från magi och mystik till modern vetenskap
 • hur man kan göra enkla kemiexperiment

 

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta: 

 • vi kommer att läsa texter i textboken
 • vi kommer att titta på relevanta filmer
 • vi kommer att svara på frågorna i arbetsboken Lära NO åk 4
 • vi kommer att lära oss hur man gör enkla kemiexperiment
 • vi kommer att lära oss skriva enkla laborationsrapporter 
 • vi kommer att använda oss av modeller av  atomer och molekyler och och lära oss beskriva hur materia är uppbyggd
 • vi kommer att lära oss grundläggande kemibegrepp

 

När ?

 Arbetsområdet pågår under perioden v.45 HT 20- v.6 VT 21

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • granska information, kommunicera och ta ställning
 • genomförs systematiska undersökningar
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

-att du är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner 

-att du kan berätta och förklara det du känner till om vattnet och dess egenskaper

 • -att du kan använda och förstå begrepp som tillhör ämnet vatten 

-att du kan använda enkla kemibegrepp

 • -att du kan utföra och dokumentera enkla experiment

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: