Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrke

Skapad 2020-11-02 13:05 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi kommer att arbeta med temat yrken.Undervisningen i ämnet modersmål ger eleverna att utveckla sina kunskaper i sitt modersmål och utveckla sin förmåga att formulera kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där mådersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.formulera sig och kommunicera i tal och skrift,undervisningebn ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Innehåll

Du ska kunna förklara vad ett yrke är.

Du ska visa oss varför måste man jobba.

Du ska kunna ge exempel  på några olika yrke.

Diskussion o m yrke betydelse för livet.

Att du känner till olika yrken och försöker komma på ditt drömyrke.

Du ska kunna skriva om ditt drömyrke och gör presentation om sitt yrke,muntlig  redovisning enligt innehållet i kursplanen.

Du ska knyta ihop verktyg som passar på samhället.

Hur ska vi arbete

Du kommer att få se på en film där några yrken presenteras.

Du ska kunna läsa en text om hur yrket påverkar på samhället på positiva och negativa aspekter.

Du ska knyta ihop verktyg som passar till ett yrke.

Du kommer att skriva en text och presentera ditt drömyrke.

Att du försöker svara på frågor muntligt och skriftligt.

Utverdering/bedomning

Läs upp och göra presentera på den text som du har skrifit om ditt drömyrke.

Du kan skriftligt redogöra för några viktiga samhällsfunktionerAtt du försöker svara på frågor muntligt och skriftligt.

I sluttet får eleverna göra ett test för att se på vilket befinner sig i temat målet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Yrke

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: