Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 2

Skapad 2020-11-02 13:31 i Resursskola Kristianstad
Vår intention är att eleverna under läsåret kommer att få veta mer om de mest grundläggande sakerna i det engelska språket. Vi kommer att prata om siffror, alfabetet, veckodagar, lägesord, kläder, möbler och vanliga hälsningsfraser på engelska.
Grundskola 2 Engelska
I årskurs 2 arbetar vi med boken Magic 2.Under lektionerna kommer vi bl.a. att lära oss siffror, alfabetet, veckodagar, månader, lägesord, färger samt vanliga hälsningsfraser.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Detta ska du lära dig

 • Säga och läsa några vanliga engelska ord, meningar och frågor
 • Lyssna och tala i samtal och dialoger
 • Skriva enkla ord
 • Förstå vad du ska göra vid enkla instruktioner och uppgifter
 • Sjunga med i sånger
 • Läsa med i körläsning och ramsor

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 • Lyssna på talad engelska från olika medier
 • Se på film
 • Ha enkla dialoger med en kompis - fråga och svara
 • Skriva enkla ord och fraser
 • Läsa enkla ord och fraser
 • Sjunga sånger
 • Läsa ramsor
 • Förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • Lära dig engelska ord - att uttala och förstå

 

Så här blir du bedömd

 • Att du vågar delta muntligt i olika övningar
 • Att du visar att du förstår genom att följa instruktioner och beskrivningar
 • Att du skriver ord och gör uppgifterna i boken

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Magic 2

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Number one
Jag kan säga Hej, räkna till 10 och berättar hur gammal jag är.
 • En  1-3
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Eleven behöver hjälp och stöttning att kunna använda enkla ord och fraser på engelska.
Eleven kan använda enkla ord och fraser.
Our classroom
Ska kunna berätta enkla ord som door, window , chair ,table. Eleven ska även kunna säga vilka veckodagar vi har.
Eleven behöver hjälp och stöttning att berätta vad som finns i klassrummet. Och de dagar veckodagar vi var
Eleven kan berätta vad som finns i klassrummet. Även berätta vilka veckodagar vi har.
Let´s play
Ska även kunna fråga andra vad de heter. Ska också kunna berätta om skolgården. Ska också kunna glosor som tillhör skolgården så som ball, bike , rope, goal , basketball.
Eleven behöver hjälp och stöttning att berätta om skolgården. Ska också kunna glosor som tillhör skolgården så som ball, bike , rope, goal , basketball.
Eleven kan berätta om vad som finns på skolgården. Eleven ska också kunna glosor som tillhör skolgården så som ball, bike , rope, goal , basketball.
Colours
Eleven lär sig olika färger så som red, white, blue, green, black,
Eleven behöver stöttning att berätta om vilka färger vi har som red, white, blue, green, black,
Eleven kan berätta om vilka färger vi har så red, white, blue, green, black,
Our home
Eleven lär sig att läsa en enkel text om jorden.
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag behöver hjälp och stöttning när jag ska läsa enklare texter
Jag kan läsa en text utan hjälp.
At the zoo
Eleven lär sig olika djurnamn och fraser som "Hur mår du"
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag behöver hjälp när jag ska berätta om olika djurnamn. Jag behöver även hjälp när jag ska säga enklare fraser och meningar.
Jag kan berätta om olika djurnamn och jag kan även säga enklare fraser och meningar.
I can
Eleven lär sig säga enklare meningar på engelska "jag kan hoppa" "jag kan inte klättra"
Jag behöver hjälp och stöttning när jag ska säga enklare meningar med ordet "I can, I can´t".
Jag kan uttrycka mig så att andra förstår och jag kan använda uttrycket "I can" på ett korrekt sätt.
Where is he
Eleven lär sig att kunna berätta om vad olika saker finns. Eleven ska kunna använda uttryck som "box, behind, inside, on, under, between, in front of, round"
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag behöver hjälp när jag ska använda olika uttryck och berätta var saker finns någonstans.
Jag kan uttrycka mig så att andra förstår och jag har koll på vad de olika uttrycken betyder när jag ska berätta vart saker finns någonstans.
My body
Jag kan berätta om vad vi gör. Jag kan säga olika kroppsord ex eyes, nose, hands, legs, head, fott, ears
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag behöver hjälp när jag ska berätta olika kroppsord och vad vi gör för något.
Jag kan säga olika kroppsord och berätta vad vi gör för något.
I´m hungry
Eleven lär sig använda enkla meningar och fraser som att kunna be om en smörgås, berätta att en är hungrig och att kunna tacka för maten.
 • En  1-3
Jag behöver hjälp och stöttning när jag ska be om en smörgås. Jag behöver hjälp när jag ska tacka för maten.
Jag kan använda de olika uttrycken på ett fungerande sätt och jag vet hur jag ska tacka för maten.
Party time
Eleven lär sig vad månaderna heter på engelska samt enklare födelsedags ord. Ballons, birthday cake, present, party, months of the year
Jag behöver hjälp och stöttning när jag ska berätta vad månaderna heter och jag behöver även hjälp med att berätta om födelsedagar.
Jag kan säga vad månaderna heter på engelska och jag kan även berätta om de olika födelsedagsorden.
Clothes
Eleven lär sig om klädord. socks, hat, cap, shoes, jeans, sweater, t-shirt, jacket
Jag behöver hjälp och stöttning när jag ska använda klädorden.
Jag kan säga vad olika klädesplagg heter på engelska.
The alphabet
Eleven lär sig det engelska alfabetet och att kunna bokstavera
Jag behöver hjälp och stöttning när jag ska säga alfabetet.
Jag kan säga det engelska alfabetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: