👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och motorik

Skapad 2020-11-02 13:38 i Bolltorps förskola Alingsås
Förskola
Syftet är att barnen utvecklar grovmotoriska rörelsemönster som bidrar till ökad kroppskännedom och självkänsla. Vi vill även skapa förståelse för de positiva effekter rörelse har för vårt välbefinnande.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Syftet är att barnen utefter egen förmåga utvecklar grovmotoriska rörelsemönster som bidrar till ökad kroppskännedom och  självkänsla. Vi vill även skapa förståelse för de positiva effekter rörelse har för vårt välbefinnande.

 

Var är vi? (Utgångspunkt)

Barnen har ett stort rörelsebehov och uppskattar aktiviter där de får använda kroppen såsom rörelsesånger, lekar, skogsutflykter. 

 

 

 

Vart ska vi?

-Ökad kroppsmedvetenhet

-Ökad kroppskontroll

-Ökad självkänsla

-Träning av grovmotorik, balans och koordinationsförmåga

-Förstå och följa instruktioner

-Träna turtagning

-Öka koncentrationsförmågan

-Ökad förmåga till nervarvning

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

 

-Rörelselekar

-Hinderbanor både ute och inne

-Skogsbesök

-Rörelsesamlingar med bla MiniRöris, Klara Färdiga Gå...

-Yoga

-Musik och dans

 

 

Dokumentation sker främst med hjälp av Ipad och finns på Unikum, men även väggdokumentation.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18