👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English-unit 8 Incredible

Skapad 2020-11-02 13:46 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen i engelska är att Du utvecklar din förmåga att:


- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Undervisning och arbetsformer

Detta tränar vi genom att:


- lyssna på talad engelska från olika delar av världen
- skriva olika slags texter
- tala engelska så mycket så möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
- läsa olika texter
- uttöka ordförrådet genom att träna glosor och fraser, läsa och skriva texter

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskaper och förmågor genom att vara aktiv på lektionerna, delta i samtal, berätta och skriva om dina tankar och åsikter. Dessutom får du visa dina kunskaper och förmågor i olika läxförhör och tester.

In this unit you will:

 • beef up your critical thinking skills
 • read about record breakers
 • compare and contrast survival stories
 • listen to a radio program about crocodile attacks
 • practice the present continuous, past continuous tenses, and present perfect
 • ...and much more
 • Ord och fraser från Incredible
 • Grammar - present continuous, past continuous tenses, and present perfect
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9