👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2020-11-02 13:46 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 9 Historia
Vi ska skriva en resonerande text om första världskriget. Frågeställningar om orsaker, händelser och konsekvenser ska ni resonera om. Mer info finns på classroom

Matriser

Hi
Kopia av Första världskriget

Första världskriget

Fakta: Kunskaper om första världskrigets händelser, förlopp och följder. Förståelse : Förstå varför kriget uppstod och vad det ledde till. Analys: Kunna analysera med egna tankar om orsaker och konsekvenser Centrala begrepp och modeller: Allians, ententen, trippelallians, Versaillefreden, nationalism, kolonialism, m.m
I
II
III
IV
Fakta
Ännu icke grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förståelse
Beskriver ännu inte enkla samband eller mönster
Beskriver enkla samband och mönster
Beskriver förhållandevis komplexa samband och mönster
Beskriver komplexa samband och mönster
Analys
För ännu inte underbyggda resonemang
Enkla och till viss del underbyggda resonemang Till viss del för resonemanget framåt
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
Centrala begrepp och modeller
Fungerar ännu ej
I huvudsak fungerande Används med viss säkerhet
Relativt väl fungerande Används med relativt god säkerhet
Väl fungerande Används med god säkerhet