👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning och böcker

Skapad 2020-11-02 13:47 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Att läsa böcker på olika sätt och uppmuntra intresset för böcker - språkutveckling

Innehåll

Högläsning kan ske på olika sätt, men har gemensamt att det öppnar dörrarna till fiktiva världar och fantasi, och samtidigt påverkar barnens språkutveckling inom flera områden.

Metoder för högläsning och att uppmuntra till läsning:

 • Läsa ur en bok enskilt
 • Läsa ur en bok för flera barn
 • Ha böcker framme och lättillgängligt för barnen
 • Visa att det är roligt och lustfyllt att läsa
 • Använda projiceringar med hjälp av projektor för att visa bilder för alla samtidigt
 • Använda projiceringar med dokumentkamera och projektor, där barnen kan vara delaktiga i både bläddrande, lek och val av bilder.
 • Använda rekvisita - kopplat till sagor- i berättande och lek
 • Använda digitala högläsningssidor ( polyglutt )
 • Läsa annan text som barnen visar intresse för ( t ex på matförpackningar)
 • Uppmuntra dialog kring bilder och symboler
 • Uppmuntra barns lekläsning och lekskrivande
 • Skriva med barnen ( till exempel skriva vad barnet berättar)
 • Prata med barnen kring böcker, bilder och berättelser

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18