Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation- Upptäckarna

Skapad 2020-11-02 13:56 i Ströms slott förskola Naturmontessori Väst AB
Förskola
Vi ska i vårt arbete med språk och kommunikation med de yngsta barnen använda oss av rim, ramsor och sånger.

Innehåll

 

Vi vill fortsatt stärka det sociala samspelet i gruppen. Vi vill även skapa möjligheter för barnen att på ett lekfullt sätt bekanta sig med nya ord. Vi vill också ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet när det kommer till sång och musik. 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att ha planerade samlingar 1-2 gånger i veckan där vi genom olika rim, ramsor och sånger bekantar oss med såväl kända som okända ord. 

 

 • Vi kommer att använda oss av språklådor och sångpåsar. För att skapa spänning och nyfikenhet. Men också för att förstärka innehållet i rimmen, ramsorna och sångerna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: