Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och traditioner

Skapad 2020-11-02 13:58 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Barnen kommer få möjlighet att utveckla sin kunskap om hållbar utveckling, högläsning och traditioner. De kommer att få skapa med återvinnigs- och naturmaterial. Skapande kommer att ha koppling till jultraditioner. Kort beskrivning av temat

Innehåll

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

 

Var är vi?

Vi har 17barn på avdelningen som är indelade i tre olika grupper. Vi ser att barnen behöver utveckla sitt språk och ordförråd. Vi ser även behov av att barnen behöver mer kunskap om hur viktigt det är att vara rädd om materialet på förskolan, god hälsa och allas lika värde.
Vi ser att barnen är intresserade av att skapa med olika material och leka doktor med varandra. 

 

Vart ska vi?

Vi vill se märkbara resultat i barngruppen efter avslutad temaperiod. Vi kommer arbeta mot målen som vi valt ut ovan. Vi vill att barnen ska utforska och utveckla sin kunskap om hållbar utveckling, traditioner, skapande och språket. Vi vill även att barnen ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om digitala verktyg. 

  


Hur gör vi?

Vi kommer börja med att läsa en bok som handlar om hållbar utveckling. Vi pratar med barnen om vikten att vara rädda om oss själva och vår miljö. Vi kommer ge barnen möjlighet att källsortera och följa med till återvinningen. 
Barnen kommer använda olika natur och återvinningsmaterial i sitt skapande under temat. 

Under temat kommer barnen att få vara delaktiga i att arbeta med:

* Högläsning om hållbar utveckling  (Greta återvinner) och traditioner
* Skapande med olika natur och återvinningsmaterial som vi samlar in när vi går till skogen. 
* Adventskalender med QR-koder ( julsånger, julpyssel, uppdrag mm.) Barnen får göra en julgran tillsammans av sina händer som de klipper ut i grönt papper. Vi kommer öppna kalendern på samlingen innan maten.
* Sjunga julsånger.
* När vi går till skogen ska vi prata med barnen om att vi ska vara rädda om vår natur och plockar upp skräpet vi ser.
* Rörelse i lekhallen. 
* Vi kommer dokumentera med hjälp av Ipaden, ta kort på de olika aktiviteterna. 

Hur vi kommer ändra vår lärmiljö:

* Göra iordning källsorteringskärl, röd, grön och blå ( som i Greta återvinner ).
* Sätta upp ett träd i tvättrummet som barnen har skapat med pinnar från skogen, där vi hänger upp barnens alster.
* Göra om vinkfönstret så det blir jultema, i december.
* Byta ut bilder som sitter uppe på avdelningen så det passar in i temat. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: