👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap

Skapad 2020-11-02 14:05 i Murgårdsskolan Sandviken
Vi arbetar med Sveriges landskap
Grundskola 4 Geografi Svenska
Sveriges landskap

Innehåll

Syfte

 Arbetet syftar till att ge eleverna kunskap om alla landskap i Sverige, vad de heter, var de ligger och vad som är kännetecknande för dem. Arbetet syftar också till att eleven ska kunna förstå texters budskap: faktatexter, samt kunna skriva egna texter med tydligt innehåll: faktatexter. 

Centralt innehåll

Utifrån de centrala innehållet i Lgr 11 tar vi upp namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige. Vi tar även upp centrala begrepp som behövs för att samtala om geografi. Samt lässtrategier som behövs för att kunna läsa, tolka och förstå faktatexter. Och strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (faktatext).

Mål

Eleven ska;  

- ha grundläggande kunskaper i om Sveriges namngeografi.

- kunna använda kartor och andra geografiska källor.

- kunna berätta om hur Sverige kan delas in (landsdelar, län och landskap).

- kunna placera ut Sveriges landskap.

- kunna ange Sveriges största städer.

- kunna ange Sveriges stora vattendrag.

- kunna presentera något typiskt från några landskap.

- kunna göra en presentation av ett landskap.

-kunna använda olika geografiska begrepp  

Läsa

- kunna läsa texter med flyt.

- kunna förstå texters budskap.

Skriva

- kunna skriva en text med tydligt innehåll: faktatext

Tala 

- kunna  tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt. 

Arbetssätt

Vi kommer att inleda arbetet med en kort film som informera om varje landskap, därefter kommer eleverna att få läsa olika texter om Sverige samt svara på frågor till texterna. Vi kommer att gå igenom hur Sverige kan delas in (landsdelar, län och landskap) och hur vi kan avläsa kartor. Vi kommer att gå igenom Sveriges namngeografi och placera ut de olika landskapen. Eleverna kommer att få lyssna på och läsa sakprosa texter om landskapen. Vi kommer att träna på att lyssna efter/leta efter detaljer och olika beskrivningar i texten för att förstå och välja ut viktig information från texten. Vi kommer att samtala om vissa gemensamma texter och tillsammans plocka ut det viktigaste i dem för att sedan sammanställa det till en faktatext.  Vi kommer att jobba med kunskapskravet "Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: faktatexter". och vi kommer att skriva egna korta faktatexter enskilt och gemensamt. 

Vi kommer att muntligt diskutera de olika texterna vi läser. Var och en kommer att få fördjupa sig lite extra i ett landskap. Vi kommer att jobba med att bygga upp en muntlig presentation med inledning, innehåll och avslutning. Vi kommer att, inför klassen, göra en muntlig presentation av det landskap som vi arbetat med.     

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande; Vi kommer att bedöma din förmåga att; 

- kunna berätta om hur Sverige kan delas in (landsdelar, län, landskap)

- kunna placera ut Sveriges landskap,

- kunna ange Sveriges största städer,

- kunna ange Sveriges stora vattendrag

- kunna presentera något typiskt från några landskap,

- kunna göra en presentation av ett landskap

- kunna använda olika geografiska begrepp  

- kunna förstå texters budskap.

- kunna skriva en text med tydligt innehåll: faktatext

- kunna  tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt. 

- kunna presentera texter så att textens budskap blir tydligt.

 

Redovisning av arbetet

Du redovisar ditt arbete inom arbetsområdet löpande genom olika arbetsuppgifter, såsom att jobba med namngeografi och karta, göra egna faktatexter som du får presentera skriftligt och muntligt och genom skriftliga prov.    

Tid

Arbetsområdet kommer att starta v.45 fram till jullovet v. 50 

Uppgifter

 • Kartan

 • Vad är geografi

 • Sveriges landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6