👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta matematiken

Skapad 2020-11-02 14:12 i Stadsskogenskolan Alingsås
Hitta språket och språksamlingar
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med att utveckla den språkliga medvetenheten och skapar en bra grund inför kommande läs och skrivinlärning. Vi utgår från Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket”.

Innehåll

Inledning

I förskoleklass skapar vi möjligheter för eleverna att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och syften. Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att berätta och beskriva, lyssna och samtala, kommunicera med symboler och bokstäver samt urskilja ord och språkljud. Vi använder oss av Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket som görs enskilt och i grupp för att upptäcka vilka anpassningar av undervisningen vi behöver göra för att den ska vara givande för varje elev.

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för de olika delarna inom språket och tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika sammanhang.

Verksamhetens innehåll

Exempel på sådant vi kommer att arbeta med:

 • Första och sista språkljudet i ord
 • Bokstäver
 • Ordbilder
 • Högläsning
 • Berättande
 • Språkgrupper
 • Estetiska lärprocesser

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Hitta språket - Skolverkets kartläggning i förskoleklass

Aktivitet 1 - Vi berättar och skriver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven visar intresse för högläsning.
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet 3 - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.