👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta matematiken, kartläggning

Skapad 2020-11-02 14:16 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola F Matematik
I förskoleklassen arbetar vi med matematik i många olika former. Vi upptäcker och utforskar matematik både inne och ute. Vi tränar på olika begrepp, löser problem och lär oss mer om siffror och tal.

Innehåll

1. Förväntat resultat

Det förväntade testresultatet är att alla elever ska ha utvecklat förmågan att:

  • Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

2. Examinationsuppgift

I förskoleklassen har vi ingen examination, men vi använder oss av Skolverkets kartläggningar. Under höstterminen görs Skolverkets kartläggning som heter "Hitta matematiken". Denna kartläggning görs genom olika aktiviteter i mindre grupp. Resultatet redovisas i matrisen "Hitta matematiken" här på Unikum. Denna kartläggning följs även upp under vårterminen.

3. Bedömning

I förskoleklassen görs inga bedömningar men det går att följa elevernas utveckling i matrisen "Hitta matematiken".

Matriser

Ma
Hitta matematiken - Skolverkets kartläggning i förskoleklass

Aktivitet 1 - Sortering

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att sortera efter någon egenskap
Eleven kommunicerar och resonerar om sortering.

Aktivitet 2 - Mönster

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster.

Aktivitet 3 - Tärningsspel

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
Eleven prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera och uppskatta.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.

Aktivitet 4 - Sanden/Riset

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Eleven kommunicerar och resonerar om mätandets princip.

Aktivitet 5 - Lekparken

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Eleven kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.