👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och konflikthantering

Skapad 2020-11-02 14:16 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Ledarskap och organisation Pedagogik
Vi lär oss om konflikter och hur vi kan hantera dem. Vi lär oss NVC, Nonviolent communication, både i praktiken och teorin.

Innehåll

Vi lär oss om konflikter och hur vi kan hantera dem. Vi lär oss en kommunikationsmodell för att undvika våldsamt språk, NVC, Nonviolent communication. Det är ett förhållningssätt och ett språk med syftet att få kontakt genom ärlighet och empati.

Litteratur: Kopierat material ur M. Rosenberg Nonviolent Communication - ett språk för livet.

Lektionerna består av interaktiv föreläsning, värderingsövningar, diskussioner och rollspel.

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift i konflikthantering

Matriser

Hum Led Ped
Konflikter och konflikthantering

Pedagogiskt ledarskap, Ledarskap och organisation och HumSam

E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation, i det här fallet Nonviolent Communication. (LedLed) Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom NVC. (HumSam)
Eleven redogör utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation, i det här fallet Nonviolent Communication. (LedLed) Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom NVC. (HumSam)
Eleven redogör utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation, i det här fallet Nonviolent Communication. (LedLed) Eleven redogör utförligt och nyanseratr för såväl delar som helheter inom NVC. (HumSam)
Begrepp, samband och slutsatser
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. (PedPed) (HumSam) Eleven beskriver översiktligt enkla samband mellan NVC och frågeställningar i omvärlden. (HumSam)
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. (PedPed) (HumSam) Eleven beskriver utförligt samband mellan NVC och frågeställningar i omvärlden. (HumSam)
I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter. (PedPed) (HumSam) Eleven beskriver utförligt och nyanserat samband mellan NVC och frågeställningar i omvärlden. (HumSam)
Diskutera och analysera
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar översiktligt med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. (HumSam)
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar utförligt med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. (HumSam)
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar utförligt och nyanserat med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. (HumSam)
Tillämpa och utföra
Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang. (HumSam)
Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang. (HumSam).
Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang. (HumSam).
Värdera
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen konflikthanterings-formen och metoden. Eleven för enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. (LedLed)
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen konflikthanterings-formen och metoden. Eleven för välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. (LedLed)
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen konflikthanteringsformen och metoden. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. (LedLed)