👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Vt 2021

Skapad 2020-11-02 14:27 i Andersbergsskolan Halmstad
Nytt arbetsområde- ukulele
Grundskola 3 Musik
Under vårterminen kommer vi att arbeta mycket med melodispel på piano. Du kommer att få lära dig några melodier, i olika svårighetsgrad. Du kommer även tillsammans med en kamrat skapa en enkel melodi på piano. Vi kommer även att fortsätta arbeta med instrumentfamiljerna, pulsträning samt ska vi måla till musik.

Innehåll

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

 

 

 

 

PIANO: tangenternas namn, enkelt melodispel. Begrepp: not, ton, tangent, oktav, paus.

 

RYTMIK: Pulsövningar. Begrepp: Puls, rytm, samspel, tempo

 

INSTRUMENTKÄNNEDOM: Instrumentgrupperna. Begrepp: Orkester. blåsinstrument, slagverksinstrument, stränginstrument, tangentinstrument.

ANALYS: Vi samtalar och beskriver upplevelser av musik och musikens betydelse i olika situationer och högtider.

SKAPANDE: med hjälp av de vita tangenterna på pianot skapa en melodi.

 

 

Mål:

Kunna spela 2 melodier på piano.

Delta i  pulsövningarna

Kunna  3 instrument i varje instrumentfamilj

Delta i samtal om musik

Delta aktivt i samarbetet med att skapa en melodi samt måla till musik.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3