👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg

Skapad 2020-11-02 14:37 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi väcker barns nyfikenhet för digitala verktyg för att förbereda dem inför framtiden.

Innehåll

Mål enligt läroplan 

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill att barnen ska börja förstå grundläggande programmering genom exempelvis  undervisning i Bee-bot/Blue-bot.

Vi vill att barnen ska förstå hur en Ipad fungerar på ett pedagogisk sätt.

Vi vill att barnen genom undervisning ska få prova på att använda Green Screen.

 

Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig

Vi ger de möjlighet att prova på olika digitala verktyg för att förbereda de inför framtiden.

 

Hur ska det märkas på barnen?

När de frågar efter eller visar på att få man använda de olika digitala verktygen så har vi lyckats implementera verktyget.

 

Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Att barnen får utveckla kunskaper kring olika verktyg som de kan använda sig av i sin framtida utveckling.

 

 För vem?

 För Sjöhästens barn.

 

Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Vi har engagerade och kreativa pedagoger gör detta möjligt. 

 

Vilka arbetsformer?

Vi kommer att arbeta i två eller fler mindre grupper, samt kommer vi också att arbeta i helgrupp. Genom det kommer vi att ge barnen möjlighet till att bli nyfikna till att vilja våga prova sig fram.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Vi kommer att kommunicera med tal, tecken och bilder.

 

Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Det gör vi bland  annat under våra reflektionsveckor.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18