👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2020-11-02 14:41 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Kemi
.

Innehåll

 

 

ARBETSOMRÅDE

Organisk kemi år 8

Calle Rosell, Rania Jadid

KOD TILL CLASSROOM:

·      s77urvt

 

SYFTE

Vi ska lära oss om:

·         Kapitel 9: Organisk kemi

·         Kapitel 10: Livets kemi

MÅL

 

·         Kunna kolets egenskaper och några av kolets många föreningar

·         Kunna matens kemi, kolhydrater, fetter och proteiner

MATERIAL SOM KRÄVS

·         Grundbok, spektrum kemi

·         Enskilda dokument

AKTIVITET

·         Vi jobbar enligt schema med läroboken

·         Laborations görs i halvklass

 

BEDÖMNING

·         Skriftligt prov vecka 49

·         Laborationsrapport.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9