👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsläxa

Skapad 2020-11-02 14:42 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Grundskola F
Läsa och öva lässtrategier hemma

Innehåll

Pedagogisk planering läsläxa

Vi arbetar med lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Lässtrategierna baseras på boken "En läsande klass" där målet är att eleverna ska bli stjärnläsare genom att kunna använda konstnären, detektiven, spå-damen, cowboyen och reportern.

Varje elev har blivit tilldelad en skönlitterär bok som de kommer jobba med fram till jullovet, i läsläxa.

Förmågor

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Central innehåll

·         Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna

  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.