Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styx märke

Skapad 2020-11-02 14:50 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under sex veckor arbeta med boken Styx märke där vi kommer sitta i grupper och diskutera boken.

Innehåll

 

Vecka

Mina uppgifter!

45

Uppstart av ny bok. Alla får reda på vilka grupper de ingår i och du svarar på frågorna “Innan du börjar läsa”

46

Du har läst kapitel 1-5 i boken och svarat på de frågor som tillhör i arbetshäftet.

47

Du har läst kapitel 6-9 i boken och svarat på de frågor som tillhör i arbetshäftet.

48

Du har läst kapitel 10-13 i boken och svarat på de frågor som tillhör i arbetshäftet. Du har även spelat in när du läser kapitel 10 och 11 högt och lämnat in inspelningen i classroom - läscirkel.

49

Du har läst kapitel 14-17 i boken och svarat på de frågor som tillhör i arbetshäftet.

50

Till denna vecka har du läst ut boken (kapitel 18-20) och gjort arbetsuppgifterna i häftet. Det är både en bilduppgift och att skriva en bokrecension.

 

 

Matriser

Sv SvA
Styx märke

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Frågorna som du har jobbat med varje vecka i ditt arbetshäfte och diskussioner i grupp och i klass kring boken.
På raderna. Att kunna svara på direkta faktafrågor där svaret står i texten.
Mellan raderna. Att kunna svara på frågor där svaren inte står direkt i texten utan du ska dra slutsatser utifrån det du läser.
Bortom raderna. Att kunna använda erfarenheter från andra sammanhang för att kunna fundera och reflektera kring saker som händer i boken.
Bokrecensionen
som du skrev efter att ha läst boken.
Eleven kan göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra väl utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Ditt omdöme som du skrev efter att ha läst boken.
På ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
På ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
På ett väl utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Estetiska uttryck
Din bild och din bildtext.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Handstil
Du har en läslig handstil
Samtala
När ni varje vecka sitter i er grupp och diskuterar det ni läst och de frågor ni har besvarat.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Högläsning
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: