Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 45 Texttyper sakprosa -argumenterande text

Skapad 2020-11-02 15:07 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi lever i ett demokratiskt samhälle där det är viktigt att kunna påverka och att kritiskt granska. Det handlar inte bara om att ha rätt här i världen – man måste också kunna bära fram och bevisa sina åsikter! Därför ska vi härnäst jobba med argumentation. Under veckan får ni lära er om olika texttyper: om deras genretypiska drag och hur man använder dem när man skriver egna texter. Veckan avslutas med den lite större uppgiften att skriva en debattartikel om ett av målen i Agenda 2030.

Innehåll

Måndag Introduktion av veckan- Vad ska vi göra?  

Vi bekantar oss med de olika texttyperna insändare, notis, artikel, debattartikel.  

Skriver egna insändare.

 

 

 

Tisdag     Vi fortsätter att lära oss om debattartikel samt söker fakta.

Vi lyssnar på Greta Thunbergs sommarprat från Sommar i P1.

 

 

 

Onsdag      Vi djupdyker i debattartiklar och du bör ha valt ämne att skriva om (från målen i Agenda 2030) .

  

 

 

 

Torsdag    Du skriver din debattartikel  

 

 

 

 

Fredag          Kamratrespons på din debattartikel och inlämning. Vi avslutar veckan med att eventuellt se en film.

Uppgifter

 • Uppgifter i Teams

 • Debattartikel

 • Instruktioner

 • Fraser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska vecka 42 Texttyper sakprosa -argumenterande text

Insats krävs
E
C
A
Innehåll
Anpassning till texttyp, olika sorters argument.
I huvudsak fungerande anpassning till texttypen. Fungerande argument.
Relativt väl fungerande anpassning till texttypen. Flera relativt utvecklade argument.
Välfungerande anpassning till texttypen. Flera olika sorters välutvecklade argument.
Språk
Anpassat till syfte och mottagare, ordval, stilfigurer, struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Källor
Sammanställningar av fakta och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kamratrespons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: