👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2 planering 20-21

Skapad 2020-11-02 15:03 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Svenska
Svenska 2 planering

Innehåll

Svenska/Svenska som andraspråk 2: Övergripande planering läsåret 2017-18 

Lärare: Ulrika Collén 

 

Läromedel: Svenska impulser 2 

Eleverna kommer att kunna påverka val av litteratur, arbetssätt och redovisningsformer.  

Kursen presenteras för eleverna med detta dokument. 

 

Tid Kursavsnitt  Innehåll/Material Examination 

v. 34-37 Ordens kraft/litterära begreppAntika verk (epik, lyrik, dramatik) Hej antiken: URGrekisk mytologi; SLI, Genomgångar, film - “O Brother Where Art Thou”, Muntlig jämförelse med Odyssén,  

Skrivuppgift: En odyssé i Hedemora,  

Bok; Flickornas tystnad – Pat Barker 

 

v. 38-43 Medeltiden/isländska sagor 

Dante, Den gudomliga komedin Tala (s. 103) dödssynder-dygder 

Argumentation alt. nyhetsartikel från helvetetPlacera in person i Helvetet – motivera varför den kretsen 

Människans villkor i det medeltida  

respektive moderna samhället Havamal-egna levnadsregler Nyhetsartikel (s. 87) 

Bok; Herr Arnes penningar – Selma 

Gunlaug Ormstungas saga 

 

 

v. 45-47 Renässansen                                                                 Shakespeare... Dramatisera... Spela upp och presentera inför klassen 

 

               Upplysningen                                                                 Varje elev får en kort uppgift att Skriftligt   

presentera för klassen. Skriftlig filmanalys 

Nyhetsartikel, “Expertgrupper” 

Farliga texter – censur... 

Bok; Candide /Flickornas tystnad

 

v. 48-51 Romantiken                                                                    Grupparbeten med textmaterial från Romantikfestival (redovisning av grupparbeten) 

Romantiken  Visa upp filmer, dramatiseringar, diktuppläsningar, stilfigurer o.s.v. 

Bok; Frankenstein 

 

 

v. 2-5 Realismen- naturalismen                                                  Repetition av epoker och litterära termer 

Läsa 1800-talsklassiker Muntlig redovisning med presentationstekniska  

hjälpmedel 

(Skriva krönika) 

Essä - utredande fördjupande 

 

 

v.6-8      Grammatik                                                                Satsdelar och fraser ev övningar i grupp. Självrättande prov Office 365! 

 

v. 9 - 14 Språkförhållanden i Norden                                             Eleverna väljer en aspekt på temat Utredande uppsats/rapport 

att skriva om. Ex: svenska dialekter, se serier från de nordiska länderna, kort muntlig                                                                                                                                  Presentation av arbetet 

minoritetsspråk, språksociologi, tips “Så mycket bättre” Sven-Bertil Taube och Miriam Bryant 

                           

v. 15 – 23 Modernismen-idag                                                 Ismerna, bildanalys, Kafkas Processen, Arbetarlitteratur. Noveller 

Hur ser läget ut i dag ur ett samhällsperspektiv. Argumenterande tal om epokerna,  vilken var bäst?  

Framtiden?..        

Valfri bok;Dystopi , Kallocain, Fahrenheit 451, Metro 2033, (Hungerspelen) 

Uppgifter

  • Romantiken - essä - skrivuppgift

  • Skrivuppgift - Flickornas tystnad

  • Flickornas tystnad