👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla

Skapad 2020-11-02 15:23 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Mål:

Att varje barn får känna att de får vara som de är.

Att barnen känner sig lyssnade på och sedda utav oss pedagoger och även andra barn.

Stödja barnen i att de kan själva och att de är bra på det.

 

När, var, hur, varför?

När: I den dagliga verksamheten

Var: I alla våra rutin och vardagssituationer

Hur:    Lära sig vänta på sin tur

           Uppmuntra

           Säga stopp och förstå innebörden av det

           Samarbeta

           Vi är tydliga vuxna, barnen vet var de har oss.

           Vi är närvarande i barnens lek och kan hjälpa dem att reda ut eventuella missförstånd.

           Vi utmanar barnen till att prova nya saker i en trygg miljö så de vågar utanför sin trygghetszon.

           Vi lyssnar aktivt på barnen i samtal, visar att det de säger är viktigt och betydelsefullt.

Varför: För att stärka barnen  i alla möjliga situationer och på så vis öka deras självkänsla

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18