👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2020-11-02 15:24 i Kärlekens skola Halmstad
Privatekonomi - samhällsekonomi och samband (det ekonomiska kretsloppet)
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vad betyder ekonomi och hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Dessa ämnen är sådant som vi kommer att arbeta med under de kommande veckorna. Du kommer att få arbeta med olika ekonomiska begrepp, privatekonomi, ekonomi i det offentliga (kommun, landsting, stat). I arbetet kommer vi att träna på att diskutera, resonera och jämföra (likheter/skillnader).

Innehåll

Mål

Målet med detta tema är att:

 • Du skall veta hur hushållens och samhällets ekonomi hänger samman genom att kunna förklara det ekonomiska kretsloppet.
 • Du ska känna till, förstå och kunna använda olika ekonomiska begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang
 • Du skall känna till skillnader mellan människors ekonomiska resurser och kunna resonera och diskutera kring orsaker och konsekvenser av detta både för den enskilda individen, samhället

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • läsa texter gemensamt och enskilt
 • titta på filmer (bildstöd)
 • diskutera och resonera 
 • arbeta med begrepp

 

Vi kommer att bedöma

...hur du väl du visar att du kan:

 • diskutera och föra ett resonemang
 • förstå och använda dig av olika ekonomiska begrepp (lucktest)
 • redogöra för det ekonomiska kretsloppet
 • göra en egen, trovärdig, budget 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6