👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2020-11-02 15:33 i Haverdals byskola Halmstad
Planering, i engelska för årskurs 3, som utgår från förmågorna i skolverkets diagnosmaterial.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Do you speak English? What's your name? Where are you from? How are you? How old are you? Det engelska språket finns med och runt omkring oss hela tiden, du möter det exempelvis i film, via musik eller kanske något spel du spelar på datorn.

Innehåll

Syfte/Förmågor

Syftet är du ska lära dig nya begrepp så att du vågar prata enkel engelska.
Du kommer att använda förmågor som att förstå och tolka engelska, formulera och kommunicera engelska.

Arbetssätt

När vi arbetar med engelska fysiskt, praktiskt, teoretiskt och genom samarbete under året i skolan,

kommer du att få träna på och lära dig:

- att säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag, t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv.
- att prata enkel engelska med dina klasskamrater
- att lyssna på enkelt engelskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, film, musik och din lärare- enkla ramsor, sånger och spel
- att läsa och förstå ord och enkel text 
- att skriva enkla engelska ord och fraser

Du kommer även att få se på serien The game och samtala om ord och fraser som benämns i de olika avsnitten.

 

Bedömning och dokumentation

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

 • att förstå och svara på några enkla vanligt förekommande frågor, ord, fraser och meningar
 • att förstå enkla instruktioner
 • att muntligt formulera enkla kortare meningar och fraser 
 • att prata engelska med dina klasskamrater
 • att delta i enkla ramsor och sånger
 • att läsa och skriva några enkla engelska ord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6