Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och berättande

Skapad 2020-11-02 16:21 i Sunnansjö förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Språkutveckling genom sagans magiska värld.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Varje dag lyssnar/tittar vi på Polyglutt tillsammans med barnen. Vi upplever att barnen har ett stort intresse för sagor och berättande.

Vi har valt att fördjupa oss i sagor tillsammans med barnen. Detta gör vi för att sagan är en välkänd berättar form för de flesta barnen som vi vill visa att man kan göra mer med än att enbart lyssna till den. Sagor sätter igång fantasin, utvecklar språket, kan användas till att leka med matematik och skapar tillfällen till samarbete.

 

Vart ska vi?

Vi vill väcka ett intresse för sagor/berättande/läsning som håller i sig hela livet. Att läsa tillsammans med barnen utvecklar/stimulerar barnens språkutveckling och ordförråd. För att stimulera språkutvecklingen hos barnen så kommer vi bl.a. använda oss av sagolådor, flanosagor, Polyglutt och enkla kapitelböcker. Barnen kommer även att få dramatisera och återberätta olika sagor. 

 


Hur gör vi?

Genom sagor och berättande vill vi skapa möjligheter att inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val samt att skapa intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier.

Genom att träna på sina muntliga färdigheter så underlättar man inför läsförståelsen. 

Vi kommer att tillsammans med barnen arbeta med flanosagor och sagolådor där barnen får skapa egna sagor och berättelser utifrån sin egna förmåga och fantasi, spela teater för och ihop med barnen. 

Dokumenterar i Unikum och barnens egna sagor.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: