👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Vasatiden, Stormaktstiden och Karolinska tiden

Skapad 2020-11-02 16:38 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Historia - Nya tiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Vasatiden, Stormaktstiden och Karolinska tiden. Den Nya tiden, då Sverige bildades.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska förstå hur historien påverkat hur samhället ser ut idag. Skapa dig en uppfattning om beslut som rört länders uppkomst, religioners inflytande och hur stater styrs. Du ska även kunna värdera olika källors tillförlitlighet och kunna resonera om källor och tolkningar. 

 

Arbetets gång:

- Vi arbetar med textboken och arbetsboken "Boken om historia 2" Liber förlag, läser historisk skönlitteratur, ser filmer och samtalar i grupp om det vi upplever. Vi arbetar på So-lektioner i skolan tisdag, onsdag och torsdag.

- Hinner du inte klart veckans arbete ska du ta hem och göra färdigt hemma. Du kan också emellanåt ta hem textboken för att repetera de arbetsområden vi gått igenom. 

 Efter arbetsområdet ska du kunna: 

- Använda och förstå historiska begrepp i text och i samtal. 

- Använda fakta för att resonera om konsekvenser för människors levnadsvillkor både förr och i nutid.

- Göra jämförelser mellan de olika tidsepokerna och dagens Sverige.

- Resonera om hur historieskrivning används samt hur personer och händelser framställs utifrån ett syfte. 

Såhär visar jag min kunskap

- Använder historiska begrepp i tal och skrift.

- Berättar och skriver om personer, händelser och förhållanden som rör Vasatiden, Stormaktstiden och Karolinska tiden.

- Resonera om samhällsförändringar under 1500-1700.

- Deltar i samtal och skriftligt prov.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6