Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa, skriva och tala år 2, Fågelskolan

Skapad 2020-11-02 16:37 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Att skriva, läsa och samtala är centrala förmågor som vi tillsammans ska fortsätta att utveckla under årskurs 2. Förmågor som vi har användning för i alla andra ämnen.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet 

Läsa


- Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. 
- Du förstår oftast vad du läser och kan återberätta på ett enkelt sätt vad du tycker är viktigt i texten. 
- Du kan diskutera det du läst och koppla det till saker du själv varit med om. 
- Du visar förståelse för det du läst genom att återge delar av innehållet och besvara frågor både muntligt och skriftligt. 

Skriva


- Du kan skriva enklare texter på datorn och med en handstil som går att läsa. 
- Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. 
- Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken. 
- Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och avslutning. 
- Du kan skriva en enkel faktatext utifrån nyckelord eller där du hämtat egen information från angiven källa. 
- Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om (röd tråd). 
- Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta med din text tydligare. 
- Du kan förbättra din text efter att du fått respons. 
- Du kan ge kamratrespons på en kompis text. 

Samtal 


- Du kan prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker. 
- Du kan berätta om saker som händer i din vardag så att det är lätt för den som lyssnar att förstå. 
- Du kan ge, ta och följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Undervisning - arbetssätt 


- arbeta med "läsfixarna" för att utveckla olika läsförståelsestrategier 
- arbeta med läsförståelse 
- arbeta med Diamantjakten (läsebok)  
- läsa texter och böcker enskilt och i grupp 
- lyssna på högläsning av skönlitteratur och andra texter
- läsa enkla faktatexter och träna på att återge grundläggande delar av faktan, både muntligt och skriftligt 
- skriva texter med röd tråd och med inledning, handling och avslutning 
- skriva korrekta meningar med punkt och stor bokstav både på datorn och med penna 

- träna på några stavningsregler
- arbeta med kamratrespons 
- bearbetning av text. 
- muntlig framställning i liten grupp.
- lyssna på en kompis när han/hon berättar om vardagsnära händelser.

Elevinflytande 
Eleverna kommer under arbetets gång få vara med och påverka arbetssätt och innehåll med kursplanen som utgångspunkt: Du kommer kunna följa din utveckling genom matriser, där du ser vad nästa steg är för att närma dig kunskapskraven, vilket ger dig möjlighet att påverka ditt lärande.

Bedömning 
Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande och hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna. Dina kunskaper dokumenteras i Skolverkets bedömningsstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: