Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Magic Finger

Skapad 2020-11-02 16:43 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Kopplad till läroboken New What´s up 5
Grundskola 5 Engelska
Ett arbetsområde som utgår från boken "The Magic Finger" av Roald Dahl.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syftet med arbetsområdet är att utveckla elevernas förståelse av längre texter med hjälp av läsförståelsestrategier. 

Undervisningens innehåll: Vad?

Se kopplat centralt innehåll från läroplanen nedan.

Undervisningens innehåll: Hur?

Upplägg

2-3 lektioner/vecka i 6 veckor.

 

Lektion 1 i veckan

Högläsning av förutbestämda sidor, gemensamt av lärare (A) eller i liten grupp (B).

 

A

PREDICTION - Titta på bilderna i kapitlet, förutspå handling på engelska.

VOCABULARY - Ord skrivs på tavlan, lyssna efter dem och räck upp handen när de kommer. Förklara vad de betyder och översätt. Översätt orden i häftet. Lägg till egna ord från texten i häftet och översätt dem också.

COMPREHENSION - Svara på frågorna till kapitlet och gå igenom dem gemensamt. Visa var man hittar svaret.

 

B

PREDICTION - Titta på bilderna i kapitlet, förutspå handling på engelska

Högläs allihop. 

Stanna efter varje sida och prata om handlingen på svenska eller engelska.’

VOCABULARY - Översätt orden i häftet och skriv ner egna svåra eller svårstavade ord från kapitlet och översätt dem. Du ska kunna sätta in dem i nya meningar för att visa förståelse.

COMPREHENSION - Svara på frågorna i häftet på engelska. Alla i gruppen ska kunna svaret på frågorna och betydelsen av orden.

 

Lektion 2 i veckan

A och B gemensamt i klassrummet: 

Lyssna på Kate Winslets uppläsning

 

Fortsätta med uppgifterna i häftet i klassrummet (A) eller i gruppen (B)

Uppgifter kopplade till kapitlet kan vara t.ex.

SUMMARY - Sammanfatta det ni läst, återberätta med hjälp av bilder

READING ALOUD - Träning på att högläsa med flyt.

GRAMMAR - Grammatik kopplad till texten 

ILLUSTRATE - Illustrera en del ur texten

CHARACTER DESCRIPTIONS - Beskrivningar av karaktärerna i boken.

DISCUSSION - Diskutera innehållet i boken utifrån frågor.

CONNECTIONS - Gör kopplingar till dig själv eller något du läst eller sett.

 

Centrala begrepp

Ord och begrepp ur boken som behövs för förståelse. Det är både ord valda på förhand och ord som eleverna själva väljer att fokusera på.

 

Kunskapskrav E (för år 6)

Se koppling till kunskapskraven nedan.

Bedömning

Eleverna visar under arbetets gång sin förståelse av den lästa (och hörda) texten.

Dessutom kommer vi att göra ett progress test ur läroboken för att följa utvecklingen gällande läsförståelse, hörförståelse och skrivande.

Utvärdering

Eleverna får utvärdera boken och arbetsområdet efterhand.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
The Magic Finger

Du kan...

inte än
når målet
förstår när du lyssnar på tydligt talad engelska.
läsa en del av boken med flyt och engelskt uttal.
formulera dig i tal och prata enkelt om innehållet i boken
förstå det mest väsentliga i texter du läser på engelska
formulera dig begripligt i en kortare text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: