Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östan uppföljning

Skapad 2020-11-02 17:01 i 103441 Förskolan Lärkstaden Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar vecka Ht 43-45 Vt vecka 7-9 samt en och projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg? Titta tillbaka i dokumentationerna, lärloggarna och era planeringar.

Innehåll

 

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv:

 • Vilka händelser vi pedagoger har uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning

Löven faller från träden

Lövens färger

Kastanjerullning - utforska former och fart 

Volym med glasburkarna

Skakat kastanjeträd så de faller i marken

Olika former och mönster

Uppmärksammat vind i grenarna

 • Vilka olika material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll

Mandalastation med naturmaterial

Ljusbord med kastanjelöv

Stora leksaksinsekter

Olika byggmaterial i naturmaterial 

Dokumentationskub

Stora kuben med projicering av naturvetenskapliga fenomen

Sånger

TAKK

Naturkorg

Utflyktskorgar

Måla löv

Lera

 • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål

  Löven faller från träden

  Lövens färger

  Kastanjerullning - utforska former och fart 

  Volym med glasburkarna

  Skakat kastanjeträd så de faller i marken

  Olika former och mönster

  Uppmärksammat vind i grenarna

 • Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor'

Den viktigaste grunden för vårt arbete har varit vår likväriga barnsyn.

Vi tänker att barnen är kompetenta, vi tar hänsyn till barnens viljor och önskelmål, vi är lyhörda, uppmuntrar barnen att övervinna svårigheter, låter saker ta tid, låter barnen undersöka i sin takt. Detta har bidragit till ett gott klimat där barnen har rätt att lyckas i sin utveckling och i sitt lärande. 

Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen

Ja. Vi har följt vår planering bra. Dock var det svårt att fånga barngruppen då vi skulle lyssna på träden. Vi lämnade därför detta mål och gick vidare till mönster istället. 

Vilka målområden går vi vidare med? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans (Lpfö 18 s 15-16)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta (Lpfö 18 s 15-16)

Med dessa läroplansmål kan vi hitta fördjupningar i projektet som bidrar till ett förämdrat kunnande. 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Hur träden växer, både ovan och under marken - växkraft
Varför faller löven från träden?
Årstider
Olika former
Rulla kastanjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal
Former
Mönster 
Klassificering
Storleksförhållanden
Mandalas
Volymer
 
Nya begrepp och ord
TAKK
Peka
Samtal -lyssna -dialog
Lera
Beskriva
Återberätta
Sång
Dans
Rörelseglädje
Dokumentation
Projektpärm
Naturkorg
Projicering
Dokumentationskub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: