Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-11-02 17:23 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer under 4 veckor ha extra fokus på matematik. Vi vill att barnen ska utveckla förståelse för rumsuppfattning, antal och lägesord.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: v46-49

Förskolans namn: Enångers förskola

Grupp: Ekan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 201102

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Rumsuppfattning
- Lägesord
- Antal

Nyfikenhetsfrågor:
Vecka 46: Förstår barnen olika lägesord och vilka i så fall?
Vecka 47: Kan barnen räkna till 5?
Vecka 48: Vi börjar med diagram. "Vem har gått med matvagnen?" Ser barnen hur många gånger de gjort? 
Vecka 49: Förstår barnen uppmaningar om vart de ska gå eller lägga olika saker?

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- se nedan

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill att barnen ska få kunskap om ramsräkning upp till 5, lägesord och rumsuppfattning. Samt en första kontakt med ett diagram. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- All personal är ansvariga. 
- Ramsräkningen gör vi vid alla matsituationer och vi observerar barnens kunskap. Vi räknar hur många gånger barnen har gått med matvagnen på diagrammet. 
- På våra språkgrupper så lägger vi till att arbeta med lägesord. Vi använder det material som är känt för barnen. 
- Rumsuppfattning kommer vi att observera när de fått en instruktion från oss vuxna. T ex gå och tvätta händerna, gå till hallen, vid hopplockning mm. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi skriver 1:or, 2:or och 3:or. 3:orna görs synlig för vh. 
- Efter avslutat arbete så görs lärloggar i Unikum. 

Planeringen upprättad av: Anna & Anneli

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: