Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering/ Självkänsla 2020

Skapad 2020-11-02 17:24 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att alla barn ska bli självständiga och kunna känna att " jag kan". Barn som upplever att de behärskar olika situationer stärks i sin självkänsla och vågar sedan utmana sig själv i nya situationer och utmaningar.

 

Aktivitet:

Vi arbetar med hjälp av vår temakompis, Bamse och tillhörande Bamsematerial.

Vi uppmuntrar barnen till att försöka själva. Vi finns där som stöd och uppmuntrare.

Vi ger barnen nya utmaningar ( t.ex svårare material) för att de ska komma vidare i sin utveckling.

Vi ger barnen möjlighet till val under dagen. (T.ex  i den fria leken)

Vi ger positiv förstärkning samt beröm och är goda förebilder.

Vi försöker ha ett positivt bemötande gentemot varandra, föräldrar och andra barn och vuxna.

Vi lyssnar på varandra och tillåter alla komma till tals. Alla är lika viktiga!

 

 

När? Var? Hur? Varför?

När: I den dagliga verksamheten

Var: I alla våra rutin och vardagssituationer samt under olika samlingar.

Hur: - Lära sig vänta på sin tur

        - Uppmuntra

        - Säga stopp och förstå innebörden av det

        - Samarbeta

        -Arbeta tillsammans i olika grupper både på avdelningen och tillsammans med andra avdelningar. 

        - Ta hjälp av olika material i ämnet. T.ex. Bamse och Kompisböckerna.

       

Varför: För att stärka barnen  i alla möjliga situationer och på så vis öka deras självkänsla

Resultat - hur blev det?

*

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: