Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energibolag till Tronningland

Skapad 2020-11-02 17:29 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Kemi Fysik
Sökes – Energibolag - Är ert energibolag det Tronningland söker? Tronningland är i behov av en ny energikälla för att förse landets invånare med el och värme. Tronningland har 300 000 invånare och ligger strax utanför Laxviksbukten på västkusten. Är ert företag redo för en utmaning?

Innehåll

 

Energibolag till Tronningland

Vi människor har aldrig förr använt så mycket el och värme som vi gör i dagens samhälle. Den globala användningen av energi ökar och förväntas göra det under många år framöver. Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Nu är det dags för Tronningland att hitta sin nya energikälla och energibolag. De energikällor som vi använder idag delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. En energikälla är något som vi har i naturen som kan omvandlas till användbara energiformer som el och värme. Exempel på energikällor är kol, olja, vind, vatten, solstrålning och biomassa. Som tur är har Tronningeland tillgång till alla dessa naturresurser. Nu behöver vi som regering i landet hitta vem som skall producera energin i vårt samhälle. Är det ditt företag vi letar efter?

Ni ska nu jobba i grupper och tillsammans presentera ert företag och er energikälla i ett muntligt framträdande inför invånarna i Tronningland och dess regering. Det företag som säljer in sitt bolag bäst kommer att belönas.

Ni ska:

- Förbereda en muntlig presentation i Power Point på ca 10 minuter. Alla i gruppen skall hålla i någon del av presentationen.

- Förbereda för eventuella diskussionsfrågor eller motargument inför 5 minuters diskussion efter er presentation.

- Ni skall individuellt lämna in ett referat i svenskan utifrån en artikel med relevant fakta till er energikälla.

 

Muntlig presentation + diskussion – genomförs under v.48

Er muntliga presentation skall innehålla följande:
- Namnet på ert bolag + eventuell logga
- Er slogan
- Fakta om er energikälla
- Fördelarna med just er energikälla, sälj in er produkt!
- Presentationen skall vara ca 10 min lång
- Alla skall delta i presentationen.

Förberedelse inför diskussion
- Förbered er på eventuella frågor från övriga bolag med bra motargument

Referat – lämnas in senast fredag v.48

- Se separata instruktioner för hur du skriver ett referat – Google Classroom.

 

Matriser

Fy Sv Ke
Energibolag till Tronningland

E
C
A
Framställningar
Ke och Fy
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Bemöta åsikter och argument
Ke och Fy
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemiska processer
Kemi
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Fysikaliska företeelser i vardagslivet
Fysik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Resonemang hållbar utveckling
Ke och Fy
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckter
Ke och Fy
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: