Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Integritet v. 46-47 2020

Skapad 2020-11-02 17:43 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Planering för hur vi ska fokusera på och arbeta extra med integritet på Grodan under veckorna 46-47, 2020.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

I den nya läroplanen 2019 synliggörs integritet som ett mål. Fokus ska läggas extra på integritet v. 46 och 47 men ska även synliggöras och genomsyra hela verksamheten, hela tiden (se vår planering Integritet för hela året).

SYFTE OCH MÅL

- Stärka barnens självkänsla, respektera sig själva och andra

- Att barnen ska kunna säga ifrån och lära sig lyssna på andra

METOD

Vi tittar på klipp "Djuren på Djuris", samtalar kring dessa och gör olika övningar. Detta sker under samlingen 9.00 i delade grupper.

- Vi har lånat böcker på biblioteket inom ämnet integritet och känslor, som vi kommer att läsa efter lunch samt spontana tillfällen under dagen.

- Läsa kompisböckerna för de yngsta barnen före lunch, ca. 10.45. Samtala kring dessa.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med hjälp av iPaden, Unikum för både barn och vårdnadshavare. Dokumentation på väggar på avdelningen.

UTVÄRDERING, REFLEKTION OCH ANALYS

En mindre utvärdering sker efter v. 47 på ett avdelningsmöte. Mer genomgående utvärdering sker i januari.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: