Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaveckor Alfabeta

Skapad 2020-11-02 17:44 i Förskolan Hagalund Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Efter barnens intresse kommer vi arbeta med lärvännen Alfa-beta. Vi fokuserar på att bredda ordförrådet, bokstäver och benämningar.

Innehåll

BAKGRUND

Alfabeta är alltid med i utbildningen men vi har nu valt att fördjupa oss i språket ännu mer. Vi pedagoger upplever att barnen har ett intresse för alfabetet och vad saker heter. Vi kommer använda sagor och berättelser i någon form varje dag. Vi ska i större utsträckning läsa och lyssna på Ugglo. Tanken är att visa barnen att de kan ta del av språket på olika sätt.

MÅL

Varje barn ska känna att deras språk är viktigt. Här på Hagalund fokuserar vi på det svenska språket till en början. Vi kommer lyssna på sagor och musik på barnens olika modersmål samtidigt som vi jobbar på alfabetet och ord på svenska. Alfabeta ska finnas här för att stötta barnen i språkvärlden.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vid tillfällen kommer vi dela upp barnen i våra två grupper, Röd och Gul, men också i helgrupp t.ex. på samlingarna. Vi vill kombinera temaarbetet med rörelse, där vi först har en rörelsestund för att sedan sätta oss ner för att utforska språket och vårt material. 

Alfabeta tydliggörs vid samlingar och i musik och sång. Varje dag läser, lyssnar eller berättar vi olika sagor, vi använder oss även av en app som heter Ugglo där barnen själva kan lyssna på sagor både på svenska och på deras hemspråk. 

Vi kommer även att jobba mycket med igenkännandet av deras bokstäver till deras namn, Vi jobbar med 10 kompisböckerna som är kopplade till barnkonventionen som handlar om barns rättigheter. 

I olika aktiviteter så kommer vi även bjuda in dem andra lärvänner:  Krea -tiva, Ute-ugo, Rör-else, Hjärtrud, Lek-Levi och Räkne-Reza då alla flyter samman väldigt lätt i de aktiviteter vi planerat. Flera utav våra lärvänner samarbetar så bra ihop, som i med färg, form, lägesord ex stor-liten mm.

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Alfabeta dokumenteras mycket med fotografering. Lärloggar skrivs också till barnen och läggs in. Vi dokumenterar både med och utan barnen. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet dokumenteras, reflekteras och analyseras efter 2 veckors arbete innan vi fortsätter med temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: