Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 4, kapitel 3, Väder, värme och kyla

Skapad 2020-11-02 18:12 i Östergårdsskolan Halmstad
Baserat på kapitel 3 Värme, kyla och väder i "Koll på NO".
Grundskola 4 Fysik
Varför är solen så viktig för allt levande? Hur kan det blåsa? Vad är åska? Varför svettas vi? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Dessa är några av sakerna som vi kommer att ta reda på under kommande veckor när vi läser om väder, värme och kyla.

Innehåll

   Målet med undervisningen är att...

    Du som elev ska:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.
 • kunna förklara hur vindar uppstår.
 • veta hur moln, regn och snö bildas.
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos.
 • kunna ge exempel på hur man kan mäta väder. 
 • förstå begrepp så som isolering, leda, meteorologi och energi.

Undervisning
Vi kommer att:

 • läsa olika texter om väder, värme och kyla bland annat ur läromedlet Koll på NO 4.
 • se och läsa olika väderleksrapporter.
 • skriva egna sammanfattningar.
 • Se på olika filmer
 • Arbeta med studi.se

  Bedömning

Du kommer få visa att du kan:

förklara och beskriva olika begrepp såväl muntligt som skriftligt.

 • genom olika samtal i såväl liten grupp som i helklass då vi diskuterar olika väderfenomen. .
 • delta aktivt och visa intresse vid olika experiment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: