Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenkrigarna. Projektplan oktober.

Skapad 2020-11-02 18:24 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Här presenterar vi vår projektplan för vårt arbete det här pedagogiska året

Innehåll

Gemensamt tema: Hållbara relationer till varandra, värden och Världen.

Fördjupning via våra utvecklingsområden: Fysisk aktivitet och Barnkonventionen

Projektarbete: Labyrinter och mönster.

Syfte:

       Ge barnen möjligheten att skapa förståelse för vad varje människa gör påverkar andra människor, samhället och naturen. Med detta tänker vi belysa hållbarhet som ett komplext ämne.

       Fortsätta att lägga grundförståelse för processen globalisering och de internationella relationer som

 1. god hälsa och välbefinnande
 2.  god utbildning för alla.
 3.  ekosystem och biologisk mångfald

·        Genom inkludering och delaktighet tänker att fortsätta stimulera barnens upptäckande och utforskande och skapa meningsfull - och livslångt lärande. 

       Barnen ges möjlighet att framföra sina frågor, lösa problem, konstruera med kreativa material, fantisera och uppleva sitt lärande med hjälp av olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas undersökningsfrågor:

 

       Vi vill se hur barnens tänkande och agerande förändras under olika projekts tillfällena.  Vi vill även se sammanhanget och mönstret i deras tänkande och utforskande.

 

       Hur bygger vi lärande undervisningsmiljöer? (Ann Pilhgren.)

 

Barnens eventuella projektfråga.

 

Barnens tankar och funderingar samlade vi i SimpleMind.

Metod för arbetet.

Fördjupningsarbete ska ge barnen möjligheten att skapa förståelse för att vad varje människa gör påverkar andra människor, samhället och naturen.

Vi kommer att fokusera på relationer till varandra med det utmanande och hållbara problemställningen: Vad behöver man göra för att påverka framtiden? Vad betyder en hållbar framtid? (i en fantasiresa får barnen utforska nutiden och framtiden)

 Hur kan vi bygga lärande undervisningsmiljöer så att alla barn lär sig. (Ann Pilhgren. 6 undervisningsmiljöer i förskolan.)

Att observera och lyssna på vad barnen tycker och gör.

Genom att uppmuntra barnen att själva komma med idéer och tankar, skapa en miljö där barnen får konstruera och reflektera.

Att förändra miljö efter barnens egna önskemål och tankar.

Att använda samma material (natur och återvunnet material) till flera olika saker, där barnen själva får möjlighet att påverka vad materialet används till. Återbruksmaterial bidrar till att utveckla nyfikenhet, kreativitet, fantasi och samarbete hos både barn och pedagoger.

 

Arbetssätt:

Barnen kommer att äga projekt där det är deras intresse, tankar och lek kommer att driva vårt arbete framåt. Barnens delaktighet och inflytande är avgörande i arbetet för hållbarhet. Vi kommer att ge barnen förutsättningar för att på ett mångfaldigt sätt och i olika sammanhang resonera, agera och ta ställning.

För att skapa förståelse för hållbara relationer kommer vi att använda oss utav estetisk, multimodalt, lekfullt, kreativ experimenterat utforskande där olika kunskaper får barnen översätta med hjälp av olika estetiska uttrycksformer (Anna Palmer).

Genom pedagogisk dokumentation kommer vi tillsammans med barnen att analysera och följa upp deras och verksamhetsutveckling. För att förstärka sitt eget lärande kommer barnen att dokumentera sitt eget utforsknings process: vad man håller på och vad man fick lära sig. Vi ska fortsätta att utveckla fram reflektions praktik då får barnen reflektera över sina egna frågor och tänka tillsammans med sina kompisar. Vi kommer att fortsätta att praktisera tankekartametod som en av reflektionsmetoderna. Genom delaktighet och inkluderingen kommer barnen att träna på att respektera och värdesätta individuella integriteten. (fråga först innan man tar foto, att bestämma vilka bilder ska sparas eller raderas.)

Olika undervisningsmomenten kommer att utmana barnen att öva sina sociala och ämne färdigheter. Vi utgår från att barnen har olika kompetenser och vi tror att deras kunskaper och erfarenheter kommer att vara en stor tillgång i kooperativlärande. Barnen får tillfälle att reflektera tillsammans och utmanas att lösa motsättningar och oliktänkande genom respektfulla förhandlingar.  Vi kommer att fortsätta utveckla barnens kompetenser genom att låta de testa att vara experter i gruppen.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflektion och analys - Uppföljning 2 januari

Dessa punkter gör ni efter er planering är publicerad. De kommer inte vara synliga för vårdnadshavarna.

Använd handledningen för Planering och bedömning som stöd

 

5. Reflektera under era lärloggar allt eftersom ni publicerar dem. 

6. Gör Uppföljning 2 under fliken Analys. Under rubriken i analysen skriver ni Uppföljning 2.               Gör en sammanfattning av vad som hänt under projektet under höstterminen, använd gärna de återkommande didaktiska frågorna. Skriv ner era tankar under fliken Analys.

7. Gör en reflektion tillsammans med barnen kring höstterminen, skriv ner era tankar under fliken Analys.

8. Med hjälp av sammanfattningen av terminen, barnens svar och stödfrågorna i handledningen, skriv ner era reflektioner under fliken Analys. Tänk framåt och gör Val 3.

9. Använd Levande läroplan för att se om ni befunnit i er de läroplansområden ni angett. Filtrera era etiketter för att få en ännu tydligare bild. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: