Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikuppdrag Kretsar kring el

Skapad 2020-11-02 19:01 i Gullhedskolan Sandviken
Grundskola 5 Teknik
Vi kommer i perspektiven förr-nu-framtid lära oss om: -Hur ljuskällor använts genom historien -Läsa artiklar och diskutera kring hur utveckling inom ny teknik sker idag -Göra ett grupparbete kring hur framtiden kan se ut inom ett visst område

Innehåll

Teknikområdet kommer att pågå under ca.5 lektioner i perspektiven:

Förr: Arbeta med en tidslinje samt bilder på olika ljus- och värmekällor genom historien samt diskutera deras för-och nackdelar.

Nu: Parvis läsa aktuella tidningsartiklar med ny teknik som utvecklas samt förklara utifrån givna frågeställningar vad de handlar om.

Framtid: Grupparbete kring "Framtidens kläder" samt vilka funktioner dessa skulle kunna ha utifrån användningsområde, yrke, miljö.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: