Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book review

Skapad 2020-11-02 19:23 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Läsa en skönlitterär engelsk bok och skriva en bokrecension
Grundskola 7 Engelska
Syftet med uppgiften är att utveckla kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom att läsa en bok och skriva en bokrecension ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå skriven engelska, att kunna formulera sig i skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Innehåll

Book reviews can be found in most newspappers. It's a text where a person gives their opinion on a book. There are other kinds of reviews as well, for example game and film reviews.

 

Uppgifter

  • Writing a book review

Matriser

En
Bedömningsmatris för "Writing a book review" enligt kunskapskraven i LGR11

LÄSA OCH SKRIVA – Bokrecension
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Innehåll
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Jag kan förstå helhet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Agera
Redogöra, diskutera och kommentera -Huvudtema -motiv -Händelser som påverkat dig, -Konflikter i berättelsen, -Analys av huvudperson/er - huvudbudskap -hur författaren lyckats med att förmedla budskapet
Jag visar min förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Jag visar min förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Jag visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Agera
Följa de skriftliga och muntliga instruktionerna på engelska till uppgiften
Jag visar min förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån instruktionerna till arbetsuppgiften.
Jag visar min förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån instruktionerna till arbetsuppgiften.
Jag visar min förståelse samt genom att med gott resultat agera utifrån instruktionerna till arbetsuppgiften.

SKRIVA
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formulera sig och kommunicera i skrift, såsom: tydlighet, passande ord; sammanlänkande satser och meningar Röd tråd Stycke-indelning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan jag formulera mig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du gör ett försök till styckeindelning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan jag formulera mig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har styckeindelning. Jag formulerar mig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan jag formulera mig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Styckeindelningen är välfungerande. Jag formulerar mig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Struktur
Inledning: kort sammanfattning av handlingen Avhandling: analys av tema, motiv konflikt, Avslut: sammanfattning av analysen och ett omdöme
Texten har viss struktur med rubrik, inledning, avhandling och avslut.
Texten har relativt god struktur med Rubrik, inledning, avhandling och avslut.
Texten har god struktur med Rubrik, inledning, avhandling och avslut.
Grammatik
Bra verbanvändning: tempus, kongruens: t.ex. he has; fasta uttryck; sammanlänkande satser och meningar
Texten följer till viss del de grammatiska reglerna.
Texten följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Texten följer väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd och uttryck
Du använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet
Du använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet
Du använder ett brett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Stavning
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör få stavfel som inte stör förståelsen av texten.
Du stavar i stort sett korrekt.
Bearbeta och förbättra
tydlighet: passande ord; bra verbanvändning: tempus, kongruens; fasta uttryck; sammanlänkande satser och meningar
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram-ställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: