Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2020-11-02 19:50 i Tiundaskolan Uppsala
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia
Vi kommer under några veckor läsa om Vikingatiden

Innehåll

Vi kommer från vecka 45 läsa om Vikingatiden i historia. Vi kommer bland annat läsa om det tillsammans i historieboken Utkik Historia, titta på filmklipp m.m. Bedömningen kommer ske genom läxförhör/prov, diskussioner i klassrummet och enskilda skrivuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6

Matriser

Hi
Vikingatiden åk 4

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
historiska kunskaper
kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
inte tillräckliga kunskaper
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
resonemang
resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
du behöver träna mer på att resonera
föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
se samband
undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder
du behöver träna mer på att beskriva samband
Beskriver enkla samband
Beskriver förhållandevis komplexa samband
historiskt källmaterial
använda källmaterial och dra slutsatser om källornas användbarhet
du behöver träna mer på att dra slutsatser
Dra enkla slutsatser om människors levnadsvilkor och enkla slutsatser om källors användbarhet
Dra utvecklade slutsatser om människors levnadsvilkor och utvecklade slutsatser om källors användbarhet
historiska begrepp
kunna använda historiska begrepp
du behöver träna mer på att kunna använda historiska begrepp.
använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: