Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Krafter, Tryck, Rörelse MB Ht 20

Skapad 2020-11-02 20:25 i Maja Beskowskolan Umeå
Området behandlar krafter, tryck och olika typer av rörelser.
Grundskola 8 Fysik
Krafter finns överallt runt omkring oss och i oss. De verkar på oss hela tiden. Ibland märker vi det och ibland märker vi det inte. i Detta avsnitt kommer du få lära dig mer om vad krafter inom fysiken är och hur de kan vara till hjälp för att beskriva händelser i vår omvärld. Du kommer även lära dig om hur krafter skapar olika former av rörelser och hur krafter utövar tryck på sin omgivning.

Innehåll

 

I kursplanen i fysik står det att undervisningen ska utveckla din förmåga att ...

 

Fysik åk 8 Rörelse, kraft och tryck

Syfte, I kursplanen i fysik står det att:           

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället samt att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

NO-förmågorna:                   

1 Att kunna granska, ta ställning, diskutera och kommunicera.
2 Att kunna planera, genomföra och utvärdera undersökningar.
3 Att kunna beskriva och förklara samband med fysikord/teori.

     

 

Mål: Du ska som elev när detta arbetsområde är klart ha visat att du har NO-förmågorna på detta område genom att kunna:

 

     Att kraft mäts i enheten Newton och massa mäts i enheten kilogram.

     Förklara skillnaden mellan begreppen massa och tyngd.

     Känna till några olika krafter, hur de mäts och påverkar oss människor i vardagen, t.ex. tyngdkraft och friktion.

     Vilka faktorer som påverkar hur stadigt vi står.

     Kunna förklara hur en rörelse uppkommer samt känna till och kunna förklara begreppen likformig rörelse och accelererad rörelse.

     Kunna förklara vad som menas med begreppet fritt fall samt hur det fungerar i praktiken.

     Kunna förklara hur vi människor påverkas av tröghetslagen i vår vardag.

⮚   Kunna Newtons tre lagar (1. tröghetslagen, 2. accelerationslagen (F= m*a), 3. kraft & motkraft).

⮚   Att kunna mekanikens gyllene regel och vad den innebär, kunna ge exempel i vår vardag där vi använder denna

     Att trycket för fasta föremål beror på två saker, kraften och arean. P= F/A

     Hur vi i vår vardag utnyttjar att liten area ger stort tryck och stor area ger litet tryck.

     Att grundenheten för tryck är Pascal.

     Att trycket i vätskor bara beror på djupet och varför det är så.

     Att tryck i gaser beror på volym och temperatur. Höjd över havet.

     Vad kommunicerade kärl är för något och vart i samhället vi utnyttjar det.

     Kunna förklara Archimedes princip.

     Förklara vad lyfttryck är för något och vad det mäts med för mätinstrument.

 

 

För att nå de högre målen ska du som elev visa på goda kunskaper kring ovanstående punkter genom att kunna förklara och visa på samband med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, t.ex. kunna använda dig av densitetsbegreppet och kunna räkna ut trycket på olika föremål. Du ska också kunna föra mer utvecklade resonemang som förklarar företeelser som kopplas ihop med materia, krafter och densitet och då kunna visa på mer avancerade fysikaliska samband inom området, t.ex. kunna förklara Arkimedes princip och tillämpa den vid beräkningar. Hur en domkraft fungerar

Du kommer att få arbeta teoretiskt och med undersökningar.

Bedömning av dina kunskaper görs genom hur du

-använder dig av fysikens begrepp och förklaringsmodeller
-planerar, genomför och dokumenterar undersökningar

Bedömningen görs enligt kunskapskraven för fysik åk7-9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik Kunskapskrav åk 7-9

Arbetssätt

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan med guidning genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att med hjälp formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan med viss hjälp genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även med viss hjälp formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan självständigt genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även självständingt formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Fakta, begrepp och användning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, tryck, mekanikens gyllene regel och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, tryck, mekanikens gyllene regel och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, tryck, mekanikens gyllene regel och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: