Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez moi, v 45 - 51 2020

Skapad 2020-11-02 20:27 i Svanberga skola Norrtälje
Mitt hem, moderna språk
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Berätta om ditt hem; skriftligt och muntligt. Du berättar om de olika rummen, möbler och vad du kan göra hemma. Fokus på ditt rum.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.45-51

v 45: vi går igenom de olika rummen i huset/lägenheten. Du skriver en text om ditt hus/din lägenhet. Vi läser texten Quel bazar

v 46- 48: vi fortsätter med texten Quel bazar och även med övningar kopplade till den; bland annat prepositioner och att beskriva ett rum med olika möbler. 

v 49 prov

Förmågor

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över kulturella företeelser
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt 

Internationellt perspektiv

 Kunna lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

      

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Förstå texter om boende

Berätta om boende, i tal och skrift

Använda grammatiska strukturer och språkliga uttryck utifrån sammanhanget på ett korrekt sätt 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Återkoppling på arbetsuppgifter utifrån temat
 • Självskattning och kamratbedömning

     Summativ

 • Prov vecka 49

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Läsa och lyssna på texter om boende samt göra tillhörande övningar
 • Arbeta med grammatiska strukturer och språkliga uttryck som hör till området
 • Skriva egna texter
 • Muntligt berätta om boende

Uppgifter

 • Franska Les questions 16 décembre

Matriser

M2
Mitt hem

Underlag saknas
Ny nivå
Ännu ej uppnått målen
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du har svårt att förstå det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du har svårt att förstå det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar
Du har svårt att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du har svårt att uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt sammanhängande och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kulturella företeelser
Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Du har svårt att kommentera företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: