Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självbedömning- Propagandabild

Skapad 2020-11-02 20:51 i Christian 4:s gymnasium Kristianstad
Gymnasieskola Bildteori
I självbedömningen vill jag se era tankar kring er utförda uppgift. För att jag ska få denna möjligheten så är det viktigt att ni utvecklar era svar så mycket det går. Detta gör ni genom att ge konkreta exempel, beskriva, förklara, dra kopplingar till tidigare erfarenheter och reflektera kring det ni har gjort och resultaten.

Innehåll

Självbedömning- Bildteori

Bildteori

Undervisningen i ämnet bildteori ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kommunikationsprocesser och om teorier om bildkommunikation. 

 2. Kunskaper om den visuella kulturen och om perception.

 3. Förmåga att analysera och tolka bilder….

 4. Kunskaper om hur bilder kommunicerar ur olika aspekter och hur bilder fungerar i sitt sammanhang.

OBS! Infoga din propagandabild överst i er text (självbedömning)

I självbedömningen vill jag se era tankar kring er utförda uppgift. För att jag ska få denna möjligheten så är det viktigt att ni utvecklar era svar så mycket det går. Detta gör ni genom att ge konkreta exempel, beskriva, förklara, dra kopplingar till tidigare erfarenheter och reflektera kring det ni har gjort och resultaten.

 

Teknik/färgläggning/skiss

Vad är jag nöjd med?

 • Varför blev dessa delar bra? Beskriv och ge exempel Vad hade jag kunnat utveckla?

 • Vad blev du inte nöjd med? Beskriv och ge exempel. 

 • Varför blev du inte nöjd? 

 • Vad var svårt? 

 • Vad var det som gjorde att du inte kunde utveckla det så att du blev nöjd?

 • Hur hade du kunnat göra det annorlunda för ett bättre slutresultat


Budskap/kommunikation

 • Framkommer det vem budskapet kommer ifrån?  

 • Hur tror du att betraktaren uppfattar detta? Är det svart/vit/grå propaganda? 

 • Hade du kunnat förtydliga vem som står bakom budskapet? Hade det ändrat på hur budskapet tas emot?  • Vad är budskapet? Vad vill man uppnå med propagandan? 

 • Hur tror du att en betraktare tolkar budskapet i propagandan? 

 • Framkommer budskapet tydligt? Vilka delar gör budskapet tydligt/otydligt?

 • Hade du kunnat förtydliga budskapet ännu mer? Hur? • Vilken målgrupp riktar sig propagandan till? 

 • Framkommer detta tydligt? 

 • Hade du kunnat förtydliga vilka bilden riktar sig till? Hur? 

OBS! Detta är exempel på frågor du kan ställa dig själv för att kritiskt granska ditt arbete och få en så utvecklad självbedömning som möjligt. 

 

Målet är att läsaren ska förstå dina tankar kring arbetsprocessen, kring hur du har tänkt kring budskapet med din bild  samt slutresultatet 

 

Matriser

Bid
Självbedömning- Propagandabild

Matris: Självbedömning- Propagandabild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven redogör för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna.
Eleven redogör översiktligt för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna.
Eleven redogör utförligt för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: